Een Amsterdamse coalitie die zich inzet tegen racisme en discriminatie

De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om discriminatie en racisme tegen te gaan en inwoners van Amsterdam te sterken om op te komen voor zichzelf en voor anderen. Dit doen we door bewustzijn te bevorderen en het gesprek aan te jagen rondom (institutioneel) racisme, discriminatie en vooroordelen middels workshops, programma’s, netwerkbijeenkomsten en campagnes. De coalitie heeft een grassroot en participatieve benadering en werkt aan een Amsterdamse beweging die zich proactief opstelt tegen racisme en discriminatie. Hierbij zullen bestaande initiatieven platform worden gegeven en worden samenwerkingen en netwerken versterkt. De activiteiten zullen uiteindelijk bijdragen aan handelingsperspectieven voor Amsterdammer op verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld in onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, media, cultuur en beleid.

Zelf meedoen of bijdragen?
> Bekijk de Open Call voor de Week Tegen Racisme die loopt tussen 10 september en 15 oktober.
> Bekijk de Grassroot Fund waar je een activiteit voorstel kan indienen voor maximaal 3500 euro.
> Kom naar de netwerk en brainstorm bijeenkomsten voorafgaande de Samen Tegen Racisme programma’s. Deze zullen maandelijks plaatsvinden en zijn te vinden in de agenda van Pakhuis de Zwijger

Week Tegen Racisme.
Van 14 t/m 18 maart organiseren we de jaarlijkse Week Tegen Racisme in de aanloop naar landelijke demonstratie, zie projectpagina voor meer achtergrondinformatie. Het programma hiervan wordt vormgegeven op basis van de open call en de brainstormsessies.

Activiteiten op Thema:
Naast collectieve programma’s zijn er programma die worden ontwikkeld op de specifieke thema’s Anti-semitisme door Oy Vey, Anti-zwart racisme door Zwart Manifest en Islamofobie door Collectief Tegen Islamofobie en discriminatie.

Achtergrond coalitie Samen Tegen Racisme 
De Alliantie Amsterdammers Samen Tegen Racisme & Discriminatie is een initiatief bestaande uit; Comité 21 Maart, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie , Zwart Manifest, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger. Deze is ontstaan na aanleiding van de nieuwe subsidieregeling betreffende Subsidieregeling “diversiteit en inclusiviteit voor allianties Amsterdam 2021-2023” vanuit de Gemeente Amsterdam. De alliantie zal naast de brede programmalijnen zich ook extra inzetten tegen Anti-zwart racisme, Islamofobie, Anti-semitisme, en 
LHBTI+ discriminatie. De programmering zal worden gebaseerd op participatieve processen zoals Open Calls, Grass Root Fund en brainstorms.

Vragen?
 voor vragen kan je contact opnemen met max@dezwijger.nl.

Samengesteld door
In samenwerking met
Mediapartners
Inhoudsopgave
Programmering Samen Tegen Racisme

De coalitie Samen Tegen Racisme zal maandelijks bijenkomsten organiseren bij Pakhuis de Zwijger waarin verschillende thema's worden besproken en initiatieven en experts aan het woord zullen komen. Deze worden opgenomen middels LIVECAST en zijn dus terug te kijken. Daarnaast zullen de programma's van de Week Tegen Racisme ook opgenomen worden en terug te kijken zijn.

Inclusief
Inclusief
Klankbordgroep Samen Tegen Racisme

De Klankbordgroep Samen Tegen Racisme voorziet de coalitie van strategisch en inhoudelijk advies over de activiteiten en programmering.