Een veelgehoorde aanname is dat media en journalistiek ‘neutraal’ , ‘objectief’ en ‘onpartijdig’ moeten zijn. Maar hoe verhouden deze aannames zich dan tot het thema van racisme en discriminatie? En in hoeverre dragen media zelf juist ook bij aan het reproduceren van stereotypes en of racisme in de samenleving? Tijdens dit programma willen we kijken naar mogelijke nieuwe normen en waarden voor media aangaande het thema van racisme en discriminatie. Dit omdat zij ook een grote verantwoordelijkheid en rol hebben als het gaat om het eventueel kunnen bestrijden van racisme als ‘vierde macht’ in de samenleving.

Pakhuis de Zwijger zendt dagelijks online programma's uit via de LIVECAST. Meepraten kan via de Zoom webinar.
Dit programma is ontwikkeld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
De moderator van dit programma is
Fadoua Alaoui
T.V. Host & dagvoorzitter
In samenwerking met
Mediapartners
OverSamen Tegen Racisme

Comité 21 maart en Pakhuis de Zwijger organiseren vanaf 26 oktober een maand lang een de online LIVECAST serie Samen Tegen Racisme. Hierin zullen inhoudelijke programma's, films en verhalen avonden over het thema racisme en discriminatie passeren. De programmareeks is een vervolg en alternatief op de Week Tegen Racisme die door de Corona geen doorgang kon vinden in maart 2020. Tijdens de reeks zullen we strategische discussies aangaan over hoe we de samenwerking tussen diverse groepen en organisaties die zich inzetten tegen racisme en discriminatie kunnen versterken. Dit om in solidariteit een nieuwe anti-racisme agenda uit te dragen richting politieke partijen met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.