In 2006 opende het voormalige vriespakhuis aan de Piet Heinkade zijn deuren als Pakhuis de Zwijger: platform voor creatie en sociale innovatie. We startten de programmering over de stad, ons land en de wereld van de toekomst. Inmiddels zijn wij in 15 jaar uitgegroeid tot een uniek nationaal en mondiaal podium, met de focus op het samenbrengen van mensen en de impact van projecten die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een meer duurzame, eerlijke en toekomstbestendige samenleving.

Download onze brochure

Pakhuis de Zwijger is een laagdrempelige, onafhankelijke en veilige publieke ontmoetingsplaats voor iedereen. Een eigentijds ‘praathuis’ met een sterke online omgeving dat gekozen heeft voor de dialoog als gespreksvorm. Een plek waar we gezamenlijk ambities formuleren en verschillende meningen en inzichten presenteren om tot creatieve oplossingen voor de urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd te komen. Waar we kunstenaars en ontwerpers samenbrengen met wetenschappers, beleidsmakers, praktijkdeskundigen én burgers in al hun diversiteit. Waar we samen de stad en metropoolregio van morgen visualiseren, onderzoeksresultaten aan de praktijk van alledag toetsen en technologische en sociale innovatie presenteren als alternatieven voor het huidige beleid en de feitelijke realiteit. En tot slot vooral ook een plek waar we veel vragen stellen en de maatschappelijke vraagstukken als complexe ontwerpopgaven te lijf gaan.

Maatschappelijke opgaven
We leven in een tijd van grote veranderingen en zitten middenin een aantal grote transities. Een tijd waarin de omvang en complexiteit van de maatschappelijke en economische vraagstukken groeien, de directe verbanden tussen het functioneren van lokale, nationale gemeenschappen en mondiale verhoudingen en de gesteldheid van onze planeet steeds zichtbaarder worden. We rollen van de ene in de andere crisis; van de vluchtelingencrisis naar de klimaat- en energiecrisis, van de stikstof- en watercrisis naar identiteits- en zorgcrises en de crisis op de woningmarkt. De maatschappelijke tweedeling neemt wereldwijd toe, armoede en schuldenproblemen stapelen zich op en ongelijke kansen in het onderwijs nemen toe.

Ontmoeting organiseren en impact genereren
Stichting Pakhuis de Zwijger is een not-for-profit organisatie en maakt samen met een groot aantal partners jaarlijks circa 600 programma’s, met als rode draad de toekomst van het dagelijks leven in stad en land. Centrale vraag daarbij is ‘In wat voor een stad/land willen wij leven?’ over vijf, tien, twintig en dertig jaar? Onze programmamakers brengen betrokken mensen en organisaties bij elkaar, bouwen communities of practice, zetten inhoudelijke redacties op, plaatsen creatieven in een centrale rol, maken samen met partners programma’s ter informatie en inspiratie. We brengen daarbij mogelijke oplossingen in kaart en hosten initiatieven van relevante maatschappelijke organisaties die ons platform en expertise gebruiken om impact te genereren en te vergroten. Ook werken we mee aan Europese projecten, overheidsopdrachten en organiseren en modereren we processen van co-creatie in stad en regio. Dat doen we in de verschillende zalen van ons eigen gebouw, in de twee door ons opgezette New Metropolis-vestigingen in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost en op andere locaties in metropoolregio en het land.

Systeem- en leefwereld samenbrengen
Pakhuis de Zwijger en de twee New Metropolis dependances werken aan het ontwikkelen en bouwen van impactcoalities; aan het samenbrengen van enerzijds overheden, kennisinstellingen en grote bedrijven (systeemwereld), en anderzijds burgerinitiatieven, maatschappelijke organisaties, het midden- en kleinbedrijf en lokale ondernemers (leefwereld). Om te komen tot duurzame oplossingen voor de urgente maatschappelijke vraagstukken worden in de programma’s dagelijkse praktijken, wetenschappelijk onderzoek en beleid met elkaar verbonden. In onze programma’s en activiteiten nodigen we de zes stakeholdergroepen uit om met elkaar in gesprek te gaan en samen te komen tot creatieve en innovatie aanpakken.

Stad en land voor, van en door iedereen
Onze stad Amsterdam wordt in bevolkingssamentelling steeds superdiverser. Rotterdam, Den Haag én Amsterdam zijn alle drie inmiddels steden zonder meerderheid. Iets dat in veel grote steden, zoals Londen, Parijs en New York, allang het geval is. Pakhuis de Zwijger programmeert nadrukkelijk op deze ontwikkeling; inhoudelijk, in de samenstelling van de sprekers, haar eigen HR-beleid en in keuze van de moderatoren. Uitgangspunt in onze programmering is het samen maken van de stad en het land van de toekomst; van, voor en door iedereen. Duurzaam en rechtvaardig, welvarend, veilig en gezond. Met voor alle mensen gelijke kansen.

Partnerschappen
Overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ondernemers, burger-initiatieven en maatschappelijke organisaties kunnen zich op verschillende manieren aan ons platform en de activiteiten van Pakhuis de Zwijger en de dependances verbinden. De samenwerking met organisaties en individuen kan variëren van redactielid, inhoudelijk en/of financiële partner, tot sponsor of co-producent. Of gewoon vriend of donateur. De inhoud en de beoogde impact staan hierbij altijd voorop.

In de spotlight