AMBITIES VOOR STAD EN LAND VAN MORGEN

01. Rechtvaardig
In de stad van morgen heeft iedereen toegang tot goed en betaalbaar onderwijs, goede zorg, werk en een woning. Macht en bezit zijn eerlijk verdeeld.

02. Inclusief
In de stad van morgen doet iedereen mee en worden alle voorkeuren, voorliefdes, uiterlijkheden of achtergronden vertegenwoordigd. De diversiteit van de samenleving is zichtbaar aan alle bestuurstafels en in alle instituties.

03. Democratisch
In de stad van morgen mag iedereen meepraten en meebeslissen. Zeggenschap, eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn evenwichtig verdeeld. De overheid werkt voor en met de inwoners van de stad.

04. Bloeiend
In de stad van morgen is er ruimte voor bedrijven en individuen om te ondernemen. De waarde die gecreëerd wordt, vloeit terug naar de stad en komt ten goede aan al haar inwoners, in de vorm van geld én kennis. 

05. Leefbaar
In de stad van morgen is het prettig leven, de lucht is schoon en er is voldoende groen. De stad gaat zorgvuldig om met schaarse ruimte, inwoners en bezoekers kunnen elkaar in de openbare ruimte ontmoeten en kinderen kunnen veilig op straat spelen. 

06. Veilig
In de stad van morgen kan iedereen onbezorgd leven. Het is een plek met ruimte voor meningsverschillen zonder dat deze uitmonden in geweld, uitsluiting of radicalisering. Iedereen voelt zich vrij, thuis en veilig en neemt verantwoordelijkheid voor elkaars veiligheid.

07. Gezond
In de stad van morgen heeft iedereen toegang tot goede en passende gezondheidszorg, voedzaam en gevarieerd eten, schone lucht, groen en sportfaciliteiten. Iedereen kan gezond, actief, waardig en gelukkig opgroeien en oud worden.

08. Zorgzaam
In de stad van morgen valt niemand buiten de boot. Mensen kijken naar elkaar om en is er voor iedereen een luisterend oor. De overheid biedt een toegankelijk sociaal vangnet. 

09. Betaalbaar
In de stad van morgen kunnen al haar inwoners voorzien in hun levensbehoeften. Iedereen heeft voldoende middelen voor een woning, vervoer, gezond eten, informatie en plezier.

10. Bereikbaar
In de stad van morgen is bereikbaarheid voor mensen en goederen vanzelfsprekend. De infrastructuur is ontworpen vanuit menselijk perspectief en neemt geen onnodige ruimte in.

11. Vaardig
In de stad van morgen is er voor iedereen goed onderwijs. Er is levenslang de gelegenheid voor persoonlijke ontwikkeling om mee te groeien met de arbeidsmarkt. Ieders talent wordt gezien en benut.

12. Ondernemend
In de stad van morgen wordt ondernemersgeest en innovatie gestimuleerd. Lokale, duurzame en sociale ondernemingen zorgen voor een weerbare en inclusieve stadseconomie. 

13. Circulair
In de stad van morgen worden alle grondstoffen lokaal hergebruikt en is economische groei niet het uiteindelijke doel. Er bestaat geen afval meer en in het ontwerp van goederen staat een volgend leven centraal.

14. Klimaatneutraal
In de stad van morgen wordt er niet meer bijgedragen aan klimaatverandering. We leven in balans met onze natuurlijke omgeving en laten een leefbare stad achter voor toekomstige generaties.

15. Groen
In de stad van morgen leeft de mens in balans met de natuur. In stad en ommeland is voldoende ruimte voor lokale voedselproductie en biodiversiteit wordt bevorderd.

16. Klimaatbestendig
In de stad van morgen zijn we voorbereid op het veranderde klimaat. De stedelijke omgeving is ingericht op extreme regenbuien, droogte, hitte of plotselinge temperatuurschommelingen. 

17. Slim
In de stad van morgen wordt wetenschap, innovatie en nieuwe technologie gestimuleerd. Het is een plek van onderzoek en inspiratie. Iedereen die dat wil, kan deel uitmaken van de open en betrouwbare digitale samenleving.

18. Creatief
In de stad van morgen wordt kunst op waarde geschat en verbeelding aangemoedigd. Er is veel ruimte om buiten de lijnen te kleuren. Creatie, innovatie en ontwerpkracht staan centraal.

19. Bruisend
In de stad van morgen is veel ruimte voor een divers aanbod van kunst, cultuur en nachtleven. Er is ruimte voor plezier en ontspanning, creativiteit en experiment. 

20. Mooi
In de stad van morgen vullen functionaliteit en schoonheid elkaar aan. Architectuur en de publieke ruimte wordt bewust voor iedereen ontworpen, zonder het belang van esthetiek uit het oog te verliezen.

In de spotlight