AMBITIES VOOR STAD EN LAND VAN MORGEN

Pakhuis de Zwijger richt zich, samen met de twee dependances New Metropolis Nieuw-West en Zuidoost, met haar programma’s en andere activiteiten op de toekomst van steden, de metropoolregio, ons land en de wereld. Onze benadering van de grote en complexe vraagstukken en uitdagingen is waardegedreven. Vanuit zeven domeinen – sociaal, ruimte, duurzaamheid, technologie, economie, democratie en creatieve industrie – en twintig door ons geformuleerde ambities maken wij samen met onze partners programma’s en realiseren we projecten die bijdragen aan betere leefomgevingen van, voor en door iedereen.

In de spotlight