Stichting Pakhuis de Zwijger richt zich met programma’s en projecten vanuit het stedelijk perspectief op de toekomst van de regio, ons land en de wereld. Onze benadering van de grote en complexe maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen is waardengedreven en de programma’s en projecten hebben als doel bij te dragen aan betere steden voor iedereen.

Toekomstgericht
Wij zijn een onafhankelijk en progressief platform voor iedereen die ideeën en plannen heeft voor de stad van morgen. Of beter nog: voor de hele wereld. We werken vanuit een nieuwsgierige houding en kijken kritisch naar heden én verleden. In onze programmering onderzoeken we nieuwe oplossingen voor dringende maatschappelijke vraagstukken en opgaven – zoals betaalbaar wonen, kansengelijkheid of duurzame economie -, waarbij we ons telkens de vraag stellen: in wat voor een wereld willen we in de toekomst leven?

Stedelijk
We bekijken ontwikkelingen in de wereld vanuit het perspectief van de stad. Steden zijn immers de plekken waar de grote uitdagingen van deze tijd – zoals racisme, klimaatverandering en gentrificatie – zich in uitgesproken vorm voordoen. Steden zijn ook de plekken van vooruitgang en innovatie. Er wonen veel verschillende mensen, allemaal met hun eigen dromen, ambities en wensen. Wanneer we die mensen samenbrengen ontstaan er creativiteit en onverwachte oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan.

Verbonden
Politiek, economie, ecologie en sociale vraagstukken: ze zijn allemaal met elkaar verbonden. In de stad, in het land en in de wereld. Daarom geloven wij in een integrale benadering. Pas als we het geheel overzien, kunnen we duurzame oplossingen ontwikkelen. Daarom leggen we verbinding tussen mensen uit verschillende disciplines, en brengen we een verscheidenheid aan meningen bij elkaar. Zo komen we tot gesprekken waaruit vernieuwende ideeën ontstaan die de wereld en de stad beter maken.

Humaan
We bouwen aan steden van, voor en door iedereen. Steden zijn en worden steeds meer superdivers. Er is geen meerderheid van één bevolkingsgroep: verschillen in leeftijd, culturele achtergrond, gender(identiteit), geloof, seksuele geaardheid, en fysieke, mentale en economische capaciteiten horen bij de stad. Steden waar iedereen zich thuis voelt. Waar de menselijke maat centraal staat, waar uitsluiting geen plaats heeft, representatie en machtsverdeling in balans zijn en alle mensen gelijke kansen krijgen.

Duurzaam
We richten ons op een economie waarin het welzijn, de gezondheid en de veerkracht van mens en planeet centraal staan, hier en overal ter wereld. Hierbij respecteren we de grenzen van onze aarde en zetten ons in voor circulariteit, klimaat, milieu en biodiversiteit. We gaan op weg naar een duurzame stad en samenleving.

Gelijkwaardig
Het begint allemaal in de straat, de buurt en de wijk. Daar wonen de mensen met wie wij willen bouwen aan een betere stad en metropoolregio, een mooiere wereld: een benadering van onderop. Bij ons hebben bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een plek aan tafel, naast overheden, het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Alleen door samenwerking tussen alle stakeholders van de stad en regio komen we tot duurzame oplossingen voor iedereen.

Ontwerpend
We zien alle stedelijke opgaven als een ontwerpvraagstuk. Door ontwerpers, kunstenaars, makers en andere creatieven bij elkaar te brengen, maken we ruimte voor verbeelding en andere manieren van kijken. Zo werken we aan ontwerpprincipes waarmee we een wereld kunnen vormgeven die bijdraagt aan het geluk en welzijn van alle bewoners.

Waardegericht
We brengen mensen samen, zoeken de gemeenschappelijke delers en zijn daarbij niet bang om ongemakkelijke gesprekken aan te gaan. Om gezamenlijk een stap verder te komen, gebruiken wij de waardegerichte dialoog als gespreksvorm. Bij de dialoog staat het luisteren naar, verdiepen in, begrijpen van en constructief samenwerken met elkaar centraal.

Toegankelijk
We bieden plek aan alle mensen die zich inzetten voor een stad van, voor en door iedereen. Hierbij maken we nadrukkelijk ruimte voor gemarginaliseerde groepen, zodat iedereen (ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, capaciteiten, geloof en gender) gehoord wordt. We zorgen dat innovaties en ideeën die bijdragen aan rechtvaardige en duurzame steden een podium krijgen. De toegang tot onze gesprekken is en blijft gratis.

Verhalend
We zetten storytelling – verhalen vertellen – in om actuele onderwerpen op de agenda te zetten en vernieuwende ideeën te presenteren. Want verhalen inspireren, geven betekenis en spreken tot de verbeelding. We zorgen dat nieuwe talenten en gevestigde namen elkaar kunnen ontmoeten. Zo ontstaan nieuwe verhalen, uitwisselingen tussen verschillende standpunten en onderling begrip.

Aankomende programma’s
De waarde van creativiteit
Creativiteit is ons beste wapen
Wat kan meer creativiteit betekenen voor de maatschappij, bedrijfsleven en het onderwijs?
Vandaag, 19.30
Volgeboekt
Boekpresentatie & nagesprek
AI, voorbij de hype
De één zegt dat AI het einde van de mensheid betekent, de ander zegt dat je straks niet meer zonder kan. Maar hoe zit het nou echt met AI?
Vandaag, 20.00
Reserveer
Special
Het Grote Jongeren Europa debat
Hoe willen jongeren de Europese Unie veranderen?
Vandaag, 20.00
Reserveer
Kringwijs presenteert: training voor buurtbewoners 3
Iemand Erbij
Leer hoe je het best kunt handelen in een crisissituatie met uiteenlopende problematiek.
Morgen, 09.30
Doevendansen met Nieuw-West 9
Spelen en Bewegen
Maandelijks gesprek tussen stadsdeelbestuurder Sandra Doevendans en bewoners over thema’s die spelen in Nieuw-West. 
Morgen, 19.00
Reserveer
Nederland kiest
Hoop, Lef en Trots (maar waarop?)
PVV, VVD, NSC en BBB presenteerden op 16 mei hun hoofdlijnenakkoord. Wat staat daar nu eigenlijk écht in? Een beschouwing en expertanalyse.
Morgen, 19.30
Reserveer
Music performance
L’Anima du Munnu (The soul of the world)
A Mediterranean storytelling night on the paradoxical relationship between humanity and the natural world in seven beautiful songs.
Morgen, 20.00
Reserveer
Fifth Friday Sisterhood presents: Creed 4
People & Places
An evening of exploration of stories, music and insight.
Morgen, 20.00
Reserveer
Kringwijs presenteert 1
Leertraject voor Sociaal Ondernemers in Nieuw-West
Training voor sociaal ondernemers met een niet-Nederlandse achtergrond in Amsterdam Nieuw-West.
za 1 jun, 11.00
Gebiedsontwikkeling special
Samen Groen Ondernemen
Hoe verenigen we duurzame ondernemers bij elkaar in een al dan niet gedeelde ruimte in de plint van een gebouw?
ma 3 jun, 16.00
Reserveer
Special
Unpacking Labour Export Policy
Understanding and improving the complexities surrounding labour export policies and the rights of migrants and activists.
ma 3 jun, 19.30
Reserveer
Designing Cities for All: RE-generation 25
Voices of Unheard: Designing Belonging
Exploring the experiences of first-generation non-Western Dutch communities in the context of belonging, inclusion and equity.
ma 3 jun, 20.00
Reserveer
Groene Transitie 41
Veevoer zonder boskap
De aanstaande Europese ontbossingswet zorgt voor grote uitdagingen voor de veevoerketen. Hoe bereiden soja-importeurs en verwerkers zich hierop voor?
ma 3 jun, 20.00
Reserveer
Documentaire & nagesprek
Een ode aan de autonomie
Wat is het belang van kunst voor kinderen? Hoe belangrijk is kunst in het onderwijs en wat is de rol van de politiek hierin?
di 4 jun, 19.30
Reserveer
De Staat van de Stad 2024
Vallen en opstaan
We staan op een breekpunt, als maatschappij en als stad. Hoe keren we het tij?
di 4 jun, 20.00
Koop kaarten
Frontlinie Meet Up 8
Achter de Frontlinie: de journalistiek en ultrarechts
Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de journalistiek in een ultrarechts politiek landschap?
di 4 jun, 20.00
Reserveer
Dissident Talks
Safeguarding LGBTQI+ children and youth
Get to know Costa Rican-LGBTQI+ activist Shi Alarcòn
di 4 jun, 20.00
Reserveer
The Future of Europe Festival
Europe’s Finest Hours
European stories through talks, movies, workshops and performances, one day before the European Parliament elections.
wo 5 jun, 12.00
Reserveer
In de spotlight