Racisme en discriminatie in Amsterdam? Helaas wel. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op geborgenheid, veiligheid, plezier en empowerment. Met name op plekken waar ze veel zijn. Desondanks gaat het nog niet goed. Kinderen zijn afhankelijk van volwassenen als het om interventies gaat. Vandaar dat Cosmokids en Bruggenbouwers en Fyjas elkaar hebben gevonden voor de week tegen racisme bij kinderen. Graag willen we je uitnodigen op 14 maart. We gaan in gesprek hoe kinderen racisme zien, en welke adviezen zij meegeven. Dit jaar leggen wij de focus op het keurmerk Stop racisme en discriminatie op scholen. De organisatie Fyjas is bezig met dit keurmerk op het gebied van racisme en discriminatie op scholen. Wij vinden dat de stem van kinderen naar voren moet komen! Vervolgens komen de experts en andere sprekers aan het woord. En hoe kunnen ze de coalitie tegen racisme op scholen nog vergroten? Kortom, in het teken van de Week Tegen Racisme is dit programma een must om bij te wonen. Samen tegen Racisme bij kinderen.

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief

Over de organisatoren

Bruggenbouwers

Bruggenbouwers heeft als missie meer verbinding te creëren in de maatschappij en daarmee minder polarisatie. Te beginnen bij kinderen, hebben wij een een educatief programma opgesteld bestaande uit acht lessen waar onderwerpen als culturele diversiteit, inclusie en zelfverzekerdheid centraal staan. In de lessenreeks laten we de kinderen op een creatieve manier kennismaken met andere culturen zodat zij hiermee een positieve associatie creëren. Verder kijken we naar hoe verschillende culturen hier samen zijn gekomen en ook kritisch, maar open, naar hoe vooroordelen werken. Daarnaast zit er een stukje empowerment in en kijken de kinderen naar hun kwaliteiten die ze bijvoorbeeld verwerken in een tekening van zichzelf als superheld.

Voor meer informatie zie www.bruggenbouwers.org

Cosmokids!

De projecten van Cosmokids! hebben als doel kinderen tools te geven om hun eigen identiteit te versterken en met inheemse kennis en vaardigheden deel te nemen aan het grotere dialoog over thema’s als duurzaamheid, klimaat, dekolonisatie van machtsverhoudingen en denkbeelden.

Fyjas

Fyjas is de ontwikkelaar van een drietal keurmerken streeft ernaar: racisme en discriminatie een halt toe te roepen, de maatschappij seksueel veilig te maken en binnen alle jeugdinstellingen een optimaal pedagogisch klimaat te garanderen. Dit met een keurmerk als leidraad en op een duurzame, holistische manier vrij van polarisatie.

Jillian Emanuels

Jillian Emanuels is pedagoog, trainer en antiracistisch opvoedexpert. Als ‘De Instant Pedagoog’ helpt ze (professionele) opvoeders om kinderen bij de hand te nemen op weg naar minder racisme in de maatschappij. Dit doet zij onder andere door middel van een online cursus voor ouders en opvoeders ‘Antiracistisch opvoeden’, haar platform @deinstantpedagoog op Instagram, een nieuwsbrief maar ook door workshops en trainingen bij scholen, kinderdagverblijven en rechtstreeks aan ouders.

ProgrammareeksWeek Tegen Racisme 2023

Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart organiseren van 13 t/m 16 maart 2023 de 5de editie van de jaarlijkse Week Tegen Racisme (WTR), een programma in aanloop naar de landelijke Demonstratie Tegen Racisme. De WTR biedt een interdisciplinair programma vol theater, film, muziek, spoken word, storytelling, lezingen, workshops en dialoog. Hierbij werken we samen met kunstenaars in allerlei disciplines, maatschappelijke organisaties en stadmakers. Tijdens het festival agenderen we een groot aantal onderwerpen binnen de hoofdthema’s racisme en discriminatie, zo behandelen we onder meer politiek, onderwijs, vluchtelingen-vraagstukken en klimaatracisme.