De afgelopen jaren hebben verschillende gebeurtenissen plaatsgevonden die de etnische spanningen tussen Afro-Surinamers en Hindostanen hebben blootgelegd en in sommige gevallen zelfs hebben versterkt. Het zijn spanningen die terug te voeren zijn naar de koloniale geschiedenis als resultaat van verdeel-en-heers tactieken door de Nederlandse kolonisator. Deze spanningen staan de mogelijkheid om krachten te bundelen, in een gezamenlijke strijd voor emancipatie en bevrijding, in de weg. In het jaar dat de Afro-Surinaamse gemeenschap 150 jaar afschaffing slavernij herdenkt en de Hindostaanse gemeenschap 150 jaar Hindostaanse immigratie, is het initiatief genomen om de dialoog tussen deze twee gemeenschappen op te zoeken. Het doel van deze dialoog is om de etnische spanningen bespreekbaar te maken en manieren te zoeken om deze te overwinnen. Op 15 maart 2023 vindt een eerste bijeenkomst plaats om deze dialoog aan te gaan.

DISCLAIMER: tijdens het programma wordt het campagnebeeld vaak vertoond op het scherm. Helaas is de naam van de vormgever niet goed gespeld. Dit moet Nazrina Rodjan zijn.

 

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Over het programma

Tijdens deze bijeenkomst wordt het publiek uitgenodigd zich te verdiepen in de geschiedenis van zowel trans-Atlantische slavernij als Hindostaanse dwangarbeid. Wat was de specifieke context van de twee systemen en in welk opzicht waren de twee systemen gelijk? In een interactieve quiz wordt het publiek uitgenodigd kennis te nemen van historische feiten en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Na een verdieping in de historische context wordt een sprong gemaakt naar het heden en delen verschillende community organizers uit zowel de Afro-Surinaamse als Hindostaanse gemeenschap ervaringen en initiatieven die verbinding tussen de twee gemeenschappen opzoeken. Welke uitdagingen ervaren zij hierin, maar vooral ook welke kansen zien zij voor solidariteit? Ook zullen deze community organizers in een paneldiscussie het gesprek aangaan met het publiek. De bijeenkomst wordt afgesloten met een uitzetting van de reeks dialoog sessies die komend jaar zullen volgen.

Biografie sprekers

  • Rishma Khubsing Als initiatiefnemer van 3 mei, een liefdevol verzoek, pleit Rishma voor een nationale inclusieve herdenkingsdag voor de gehele Nederlandse koloniale geschiedenis. Rishma heeft een Surinaams-Hindostaanse achtergrond en werkt als klinisch psycholoog en trancehealing therapeut. Met stichting 3 mei, een liefdevol verzoek streeft ze naar erkenning, heling en verbondenheid.
  • Damani Leidsman Damani is mede-oprichter en bestuurslid van CLOUD/Danslab, een broedplaats en platform voor onderzoek naar dans, beweging en performance in Den Haag. Hij houdt zich vooral bezig met het versterken van queer en zwarte gemeenschappen en ruimte creëren voor nieuwe radicale kunst.
  • Jerrol Lashley Jerrol is actief bij Stichting Netwerk Hoorn en eigenaar van Bewust jongerenwerk. Als teamcoach en jongerenwerker houdt hij zich bezig met talentontwikkeling, veiligheid, zorg en participatie van jongeren tot 23 jaar en hun omgeving.
ProgrammareeksWeek Tegen Racisme 2023

Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart organiseren van 13 t/m 16 maart 2023 de 5de editie van de jaarlijkse Week Tegen Racisme (WTR), een programma in aanloop naar de landelijke Demonstratie Tegen Racisme. De WTR biedt een interdisciplinair programma vol theater, film, muziek, spoken word, storytelling, lezingen, workshops en dialoog. Hierbij werken we samen met kunstenaars in allerlei disciplines, maatschappelijke organisaties en stadmakers. Tijdens het festival agenderen we een groot aantal onderwerpen binnen de hoofdthema’s racisme en discriminatie, zo behandelen we onder meer politiek, onderwijs, vluchtelingen-vraagstukken en klimaatracisme.