Het kolonialisme is pas 500 jaar oud, en nu al hebben te maken met een globale klimaatcatastrofe, schaarste, en de uitputting van grondstoffen. Inheemse culturen en manieren van leven, daarentegen, bestaan al duizenden jaren en leven tot op de dag van vandaag in balans met hun omgeving en de natuur. Welke relaties, kennis en kosmologieën hebben zij opgebouwd in relatie tot gemeenschap, natuur en de aarde? En wat kan het westen hiervan leren? We geven antwoord op deze vragen zodat we onze manier van denken en beleid rondom natuur en milieu kunnen transformeren voor herstel, regeneratie en bescherming van de natuur. Niet alleen voor ons maar ook de aankomende generaties. In dit programma gaan we in dialoog met onderzoekers, advocaten, beleidsadviseurs en Inheemse groepen.

Dit programma is ontwikkeld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
In samenwerking met
ProgrammareeksIndigenous Liberation

Inheemse rechten en zelfbeschikkingsrecht worden wereldwijd geschonden. Daarnaast zorgt het koloniaal kapitalisme voor verdere marginalisering van Inheemse volkeren door privatisering van land, hulpbronnen en grondstoffen. Het gevolg is een globale klimaat- en milieucatastrofe. Het is van belang dat Inheemse stemmen worden gehoord. Niet alleen om het zelfbeschikkings- en mensenrechtenaspect, maar ook zodat we leren van hun kennis, cosmovisies, spiritualiteit en cultuur. Zij zijn de kennisdragers. Hun visie is niet alleen nodig voor het dekolonisatieproces, maar ook voor het herstel van onze relatie met Moeder Aarde en het verdere regeneratieproces van de natuur. In het kader van de Indigenous Liberation Day vindt elk jaar rond 12 oktober, de dag dat Columbus arriveerde in Abya Yala, een serie evenementen plaats geïnitieerd door Aralez in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en diverse NGOs, grassroots-organisaties en Inheemse diaspora.