Momenteel worden inheemse rechten en zelfbeschikkingsrecht wereldwijd geschonden. Daarnaast zorgt het koloniaal kapitalisme voor verdere marginalisering van inheemse volkeren door privatisering van land, hulpbronnen en grondstoffen. Het gevolg is een globale klimaat-, en milieu catastrofe. Daarom is het belangrijk dat inheemse stemmen worden gehoord. Niet alleen voor het zelfbeschikking- en mensenrechten aspect, maar ook dat we leren van hun kennis, cosmovisies, spiritualiteit en cultuur. Zij zijn de kennisdragers. Hun visie is niet alleen nodig voor het dekolonisatieproces, maar ook voor het herstel van onze relatie met Moeder Aarde en het verdere regeneratieproces van de natuur. In het kader van de Indigenous Liberation Day zal rondom 12 oktober, de dag dat Columbus arriveerde in Abya Yala, een serie online evenementen plaatsvinden geïnitieerd door Aralez in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en diverse NGOs, grassroot organisaties en Inheemse diaspora.

Ontwikkeld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
Partners