In Nederland is er weinig bewustzijn over de directe gevolgen van het Europees kolonialisme voor de Inheemse Volkeren op het Amerikaanse continent. Tijdens de lezing “De Amerikaanse Holocaust” vestigen we onze aandacht op de context en ontstaansgeschiedenis van de moderne/koloniale natiestaten in Abya Yala/Turtle Island. Hoe zijn de natiestaten daar verbonden aan het kolonialisme, de raciale ideologie en bezetting van Inheemse grondgebieden? Welke rol speelde onderwijs en het christendom tijdens het kolonialisme? Tijdens de lezing wordt gekeken naar de kolonisatie van Turtle Island/Abya Yala en stilgestaan bij één van de grootste genocides die ooit heeft plaatsgevonden. Een genocide die zich tot op de dag van vandaag nog voltrekt.

Achtergrondinformatie lezing:
Cameahwait heeft een persoonlijke missie om de bewustwording te vergroten over wat er met de Inheemse bevolkingen van Amerika is gebeurd en nog steeds gaande is. Tijdens zijn lezing “De Amerikaanse Holocaust” vestigt hij de aandacht op hoe de situatie in Europa was aan het eind van de Middeleeuwen en hoe het continent Amerika eruit zag voor de aankomst van Columbus in 1492. Daarnaast zal hij ingaan op de kolonisatie van het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en de nasleep die dit heeft achtergelaten voor Inheemse Volkeren op het gehele continent. De lezing heeft een duidelijke structuur en is dynamisch in elkaar gezet met een mix van spreken, video en muziek. Hierbij zullen geromantiseerde beelden van ‘ontdekking’ en ‘de Gouden Eeuw’ worden weerlegd en zul je worden verrijkt met historische context en feiten.

Het programma is georganiseerd in aanloop naar de Manifestatie van ‘Indigenous Liberation day’ op 12 oktober bij Pakhuis de Zwijger. Klik hier voor meer informatie.

Achtergrond van Cameahwait:
Cameahwait betekent ‘hij die niet loopt’ in de taal van de Shoshone, een Inheems volk uit Noord-Amerika/ Turtle Island, waar zijn roots liggen. Cameahwait geeft sinds 2019 lezingen over de geschiedenis en situatie van Inheemse volkeren uit Amerika die tot op de dag van vandaag worden onderdrukt. Cameahwait hoopt middels zijn lezingen verandering te brengen en onwetendheid te bestrijden.

DossierInclusieve Stad
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
Stichting Aralez
Pan-dekoloniaal netwerk
In samenwerking met
Partners
ProgrammareeksIndigenous Liberation

Inheemse rechten en zelfbeschikkingsrecht worden wereldwijd geschonden. Daarnaast zorgt het koloniaal kapitalisme voor verdere marginalisering van Inheemse volkeren door privatisering van land, hulpbronnen en grondstoffen. Het gevolg is een globale klimaat- en milieucatastrofe. Het is van belang dat Inheemse stemmen worden gehoord. Niet alleen om het zelfbeschikkings- en mensenrechtenaspect, maar ook zodat we leren van hun kennis, cosmovisies, spiritualiteit en cultuur. Zij zijn de kennisdragers. Hun visie is niet alleen nodig voor het dekolonisatieproces, maar ook voor het herstel van onze relatie met Moeder Aarde en het verdere regeneratieproces van de natuur. In het kader van de Indigenous Liberation Day vindt elk jaar rond 12 oktober, de dag dat Columbus arriveerde in Abya Yala, een serie evenementen plaats geïnitieerd door Aralez in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en diverse NGOs, grassroots-organisaties en Inheemse diaspora.