Naar een inclusieve, gelijkwaardige en rechtvaardige stad.

Door haar koloniale-, slavernij- en migratie- geschiedenis heeft Amsterdam een grote diversiteit aan mensen met allerlei achtergronden van over de hele wereld. Bij de jongere generatie is het inmiddels zo dat deze geen etnische meerderheid meer kent. Hoewel we diversiteit graag vieren is het zo dat door scheve machtsverhoudingen, institutioneel racisme en diverse vormen van (alledaagse) discriminatie mensen met een andere godsdienst/levensovertuiging, afkomst en huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, (geestelijke of lichamelijke) beperking en leeftijd nog altijd worden achtergesteld en gediscrimineerd. Achterstelling, ongelijke kansen en discriminatie komen dan ook voor op alle domeinen van de samenleving. Daarom is het belangrijk dat we ons gezamenlijk inzetten voor een inclusieve, gelijkwaardige en rechtvaardige stad van en voor iedereen.

Samengesteld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
Inhoudsopgave
Institutioneel Racisme

Discriminatie en racisme komen niet uit de lucht vallen, deze zijn ook een product van ongelijke machtsverhouding en een doorwerking van de koloniale geschiedenis. Bij de reeks van Institutioneel Racisme wordt hier op verschillende domeinen aandacht aan gegeven en op gereflecteerd.

Inclusief
Inclusief
Emancipating History : naar een inclusieve geschiedenis

In de reeks 'Emancipating History' maken we ruimte voor kritische, onderbelichte en vaak verzwegen geschiedenissen. De reeks onderzoekt deze verhalen samen met diverse communities, activisten, initiatieven, onderzoekers en organisaties.

Inclusief
Inclusief
Bekijk Keti Koti LIVECASTS
De Keti Koti maand vind jaarlijks plaats in de maand juni in de aanloop naar de Keti Koti dag op 1 juli. Deze maand staat in het teken van herdenken en bezinnen rondom het slavernij verleden van Nederland en de doorwerkingen daarvan vandaag de dag. In dit kader organiseert Pakhuis de Zwijger een drieluik evenementen die gaan over diverse thema’s en ontwikkelingen die raken aan het slavernijverleden en kolonialisme.
Protestbewegingen in Beeld

maatschappelijke verandering komt altijd van onderop, wat zijn de ontwikkelingen en perspectieven van hedendaagse protestbewegingen en grassroots organisaties?

Inclusief
Inclusief
Klimaatrechtvaardigheid, dekolonisatie en Inheemse Rechten

Momenteel worden inheemse rechten en zelfbeschikkingsrecht wereldwijd geschonden met als gevolg een globale klimaat-, en milieu catastrofe. Daarom is het belangrijk dat inheemse stemmen worden gehoord. Niet alleen voor het zelfbeschikking- en mensenrechten aspect, maar ook dat we leren van hun kennis, cosmovisies, spiritualiteit en cultuur. De reeks was een samenwerking met Stichting Aralez

Inclusief
Inclusief