De Stad
Global Trends

Indonesia: antikoloniaal verzet en herstelbetalingen

Op welke manier hebben Indonesische Nederlanders zich georganiseerd rondom koloniale vraagstukken?
dinsdag 12 jan, 18.00
di 12 jan, 18.00
Online via LIVECAST

Indonesië is meer dan 400 jaar gekoloniseerd en bezet door Nederland. Toen Indonesië onder leiding van President Sukarno in 1945 haar onafhankelijkheid uitriep, reageerde de Nederlandse overheid met geweld. Daarnaast werd de Indonesische overheid na 1949 gedwongen om de koloniale staatsschuld over te nemen. Dit leidde ertoe dat de jonge Republiek de voormalige bezetter grote sommen geld moest betalen in ruil voor de onafhankelijkheid. Op welke manier hebben de nabestaanden van dit koloniaal geweld geprobeerd hun recht te halen? En op welke manier hebben zij geprobeerd om hun Indonesische perspectief kenbaar te maken en de Nederlandse geschiedschrijving te beïnvloeden? Naast het bekijken van vraagstukken rondom rechtvaardigheid en geschiedenis zal ook gereflecteerd worden op de consequenties van het Nederlands kolonialisme voor Indonesië als land en in hoeverre neo-koloniale invloeden macht uitoefenen.

Programma:
Tijdens het programma praten we oa met yayasan K.U.K.B. die de Nederlandse overheid om herstel heeft gevraagd rondom de misdaden die zijn gepleegd tijdens de zogenaamde “politionele acties.” Daarnaast zullen we kijken op welke manier er is geprobeerd om zichtbaarheid te geven aan een ander narratief en geschiedschrijving rondom de erfenissen en consequenties van het Nederlands kolonialisme voor Indonesië en Internationale vormen van solidariteit. In het tweede gedeelte gaan we in gesprek met een Indonesische journalist, wetenschapper en historicus over de manier hoe Nederland nu omgaat met deze geschiedenis en hoe deze thema’s spelen in Indonesië zelf.

dinsdag 12 jan, 18.00
Online via LIVECAST