Tijdens dit programma kijken we naar de historische en koloniale rol van kennisproductie bij het institutionaliseren van racisme. Want wat was bijvoorbeeld de rol van onderzoek en de universiteit bij het kolonialisme? En op welke manieren hebben westerse kennis instellingen bijgedragen aan de vernietiging en de-legitimering van niet-westerse en inheemse kennissystemen? Wat is kennis eigenlijk? Wie produceert kennis? En voor wie en of wat wordt deze kennis geproduceerd? Een kritisch dialoog over de doorwerking van deze geschiedenis en onderliggende ethiek van westerse kennisproductie. Ten slotte zullen we kijken naar nieuwe perspectieven en waarden die kunnen bijdragen aan dekolonisatie en herstel van westerse kennissystemen.

Aminata Cairo:
Geboren en getogen in Nederland met Surinaamse ouders, vertrok Aminata Cairo als jongvolwassene naar de Verenigde Staten om te studeren. Ze behaalde een masterdiploma in klinische psychologie en een Ph.D. in medische antropologie. Als internationale vrouw van kleur heeft ze uit de eerste hand de uitdagingen van diversiteit en inclusie ervaren. Tegenwoordig werkt ze als adviseur Diversiteit en Inclusie, na jarenlang bij verschillende onderwijsinstellingen te hebben gewerkt. In haar toegepaste antropologische werk met studenten en maatschappelijke organisaties heeft ze er voortdurend naar gestreefd om inclusie te bevorderen, zowel op academisch als op gemeenschapsniveau. Aminata ontving in 2013 de Martin Luther King Jr. Humanitarian Award aan de Southern Illinois University Edwardsville voor haar inspanningen. In 2016 ontving ze de Ere-Orde van de Palm, een staatsonderscheiding van de regering van Suriname voor haar bijdrage aan de cultuur.

Sandew Hira:
Sandew Hira, schrijversnaam Dew Baboeram, is een onafhankelijke wetenschapper en activist. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1982 publiceerde hij zijn eerste boek over de geschiedenis van de strijd tegen kolonialisme in Suriname van 1630-1940. Sindsdien heeft hij vele boeken en talrijke artikelen over geschiedenis en rassenverhoudingen gepubliceerd. Hira is directeur van het Internationaal Instituut for Scientific Research in Den Haag. Hij is co-redacteur van de boekenreeks Decolonizing The Mind samen met Prof. Stephen Small (University of California-Berkeley) en gastdocent aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname in theorieën over ontwikkeling. Hira heeft als gastdocent bijgedragen aan conferenties in Nederland, België, Portugal, Frankrijk, Spanje, Curaçao, Suriname, USA, Mauritius en het VK. Hira schrijft momenteel een studie getiteld Decolonizing The Mind – Imagining a New World Civilization: a Fundamental Critique of Scientific Colonialism and Another Discourse of Liberation.

Max Arto de Ploeg:
Max Arto de Ploeg is community builder, grassroot organisator en spreker. Als organisator was hij oprichter en programmacoördinator van de Decolonial School in Amsterdam (periode maart-juni 2016). Tevens was hij één van de protagonisten en organisatoren van de studentenbewegingen die zich heeft ingezet voor dekolonisatie van de universiteit (periode 2015-2016). Na en tijdens de bezetting van het Maagdenhuis (2015) was hij betrokken bij het opzetten van de commissie diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Daar heeft hij tijdens het onderzoek van de diversiteit’s commissie (2016-2017) als student-assistent en coördinator voor Gloria Wekker gewerkt. Momenteel werkt Max als part-time als programmamaker voor een Inclusieve Stad voor Pakhuis de Zwijger en is hij oa projectleider van de Week Tegen Racisme en Century of Indigenous Liberation. Daarnaast doceert hij over Racisme en kolonialisme bij het IES-Abroad Amsterdam en is hij mede-oprichter van Aralez een pan-dekoloniaal netwerk in Amsterdam.

Dit programma is ontwikkeld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
Mediapartner
ProgrammareeksInstitutioneel Racisme

Door de recente Black Lives Matter demonstraties is het begrip van Institutioneel racisme onderdeel van het gesprek geworden bij de Nederlandse samenleving, de media en het politieke debat. Maar wat is Institutioneel racisme eigenlijk? En hoe kunnen we institutioneel racisme begrijpen als historisch fenomeen in relatie tot kolonialisme? En hoe zien we de doorwerking van deze geschiedenis vandaag de dag terug? In de vierluik Institutioneel Racisme gaan we in op deze vragen en proberen we te komen tot nieuwe perspectieven die kunnen bijdragen aan dekolonisatie en herstel.