Tijdens deze nabeschouwing van de nationale herdenking zullen we in het eerste gedeelte reflecteren op de speeches en inhoud van de herdenking vanuit diverse invalshoeken. Op welke manier sluit het programma aan op verschillende leefwerelden van mensen en hoe kunnen we de relevantie voor vandaag begrijpen van deze herdenking? In het tweede gedeelte zullen we vooral reflecteren op de inclusiviteit van de herdenking. Want wie worden er herdacht en wie juist vergeten? En op welke manier heeft de 4 mei herdenking zich ook historisch ontwikkeld over tijd? Een gesprek met verschillende generaties en achtergronden, over wat de herdenking voor hun betekent en waarom herdenken belangrijk is.

Informatie Dag van Empathie:
De Dag van Empathie is een jaarlijks terugkerend moment op 3 mei waarop de diverse samenleving samenkomt om elkaar (opnieuw) te leren kennen. In de gehele maand mei vinden er tevens verschillende empathische activiteiten plaats in Nederland. Met de Dag van Empathie wil Stichting Nederland Wordt Beter zorgen voor meer empathie en verdraagzaamheid tussen de verschillende mensen en groepen in de samenleving. Door elkaars verhalen te horen en elkaar beter te leren kennen, ontstaat er meer empathie voor elkaar. Zo werken we aan een positieve basis voor een gezamenlijke toekomst voor iedereen in de samenleving.

DossierInclusieve Stad
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Lara Nuberg
Historicus, schrijver & radiomaker
ProgrammareeksEmancipating History

Momenteel nemen anti-racisme, dekoloniale en feministische geluiden toe. Maar hoe kunnen we de problemen en uitdagingen van vandaag begrijpen zonder de geschiedenis te kennen en te emanciperen? In de reeks 'Emancipating History' maken we ruimte voor kritische, onderbelichte en vaak verzwegen geschiedenissen. De reeks onderzoekt deze verhalen samen met diverse communities, activisten, initiatieven, onderzoekers en organisaties. Ons doel is om zo tot solidariteit, verbindingen en beter historisch begrip van hedendaagse vormen van ongelijkheid, uitsluiting en neo-kolonialisme te komen.