Binnen de smalle grenzen van de Nederlandse geschiedenis lijkt de afschaffing van 1863 in gang te zijn gezet door deftige heren en een enkele dame. Als we over deze grens kijken zien we echter dat, zeventig jaar eerder, de opstandelingen op St. Domingue het tijdperk van de afschaffingen al hadden ingeluid. In deze lezing zal worden stilgestaan bij de Nederlandse opwinding over die opstand en de manier waarop de verworvenheden van deze opstand in Nederland zijn vergeten en gebagatelliseerd. Na de lezing zal er een Q&A plaatsvinden met historicus, auteur en onderzoeker Karwan Fatah-Black.

Achtergrond Karwan Fatah-Black:
Karwan Fatah-Black (1981) is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Recent werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur. Fatah-Black is regelmatig in de media om actualiteit rond het koloniale verleden van Nederland te duiden. Zijn meest recente boek is “Eigendomsstrijd” over de geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname.

Keti Koti Maand:
De Keti Koti maand wordt jaarlijks georganiseerd in de maand Juni in de aanloop naar het Keti Koti festival op 1 juli. Deze maand staat altijd in het teken van herdenken en bezinnen rondom het slavernij verleden van Nederland en de doorwerkingen daarvan vandaag de dag. De maand wordt daarbij jaarlijks geopend middels de Memre Waka op 1 juni waarbij op 30 juni elk jaar de Keti Koti Lezing plaatsvind, de dag voor de Keti Koti zelf.

Dit programma is ontwikkeld door
Mediapartners