De afgelopen drie jaar streed Wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering, Marjolein Moorman, voor kansengelijkheid in het Amsterdamse onderwijs. In 2018 ondertekende ze het Manifest Kansengelijkheid in het basis- en middelbaar onderwijs, geïnitieerd door Wit aan Zet en stelde zij extra geld beschikbaar om kansenongelijkheid aan te pakken in het basis en voortgezet onderwijs. Dankzij, of misschien ondanks, de inzet van de Gemeente en schoolbesturen, zijn er intussen successen geboekt op weg naar gelijke kansen. Vanavond blikken we terug op de afgelopen periode samen met de Wethouder, schoolbesturen, scholen, leerlingen, docenten en verschillende onderwijsinitiatieven. Wat valt er te vieren? Waar kunnen we van leren? En hoe verankeren we wat dit College heeft bereikt in toekomstig beleid?

 

Wat gaan we doen?
Hoewel Wethouder Marjolein Moorman de afgelopen jaren met man en macht tegen kansenongelijkheid heeft gestreden, maken onder andere corona, het lerarentekort en beperkte middelen vanuit het Ministerie het haar niet makkelijk.

Onder leiding van Jerry Afriyie en Sunny Bergman, initiatiefnemers van Wit Aan Zet, beginnen we de avond met een recap van de afgelopen drie jaar, eerst met de Wethouder en daarna ook met bestuurder Rob Oudkerk en directeur Jamilah Blom.

Halverwege geeft onderzoeker Hanneke Felten een aantal concrete tips om discriminatie op school tegen te gaan.

Tot slot schuiven documentairemaker Ester Gould en docent Maatschappijleer Laurence van der Velde aan om vanuit hun praktijkervaring te reflecteren op wat er de afgelopen jaren goed is gegaan, maar ook vooral hetgeen dat nog moet gebeuren de aankomende tijd.

Als kijker ben je zoals altijd van harte welkom om Marjolein Moorman en de andere sprekers vragen te stellen. Om dat te doen kijk je via zoom.

DossierInclusieve Stad
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
ProgrammareeksWit Aan Zet

Op welke manier kleurt ‘wit zijn’ het denken? Op zoek naar antwoorden ontleedde Sunny Bergman in de documentaire ‘Wit is ook een kleur’ de moraal van witte mensen. Ze kreeg veel berichten van witte mensen met de vraag: ‘Wat kan ik doen?’ Het is tijd om te handelen. Sunny, Jerry Afriyie (Stichting Nederland Wordt Beter) en wij gaan met de beweging Wit Aan Zet op zoek naar oplossingen voor de heersende ongelijkheid in de Nederlandse samenleving. Wit Aan Zet is gericht op de bewustwording van het bestaan van wit privilege in Nederland. Sluit je aan bij de beweging en onderzoek wat jij kan doen.