Ook in het onderwijs geldt: wie betaalt bepaalt. Leerlingen met rijke ouders krijgen meer en vaak beter onderwijs dan leerlingen met ouders die minder geld in te brengen hebben. Het initiatiefwetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage van Tweede Kamerleden Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) wil de negatieve gevolgen van het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige ouderbijdrage voor kinderen beperken. Het voorstel is tegen dat kinderen wiens ouders de bijdrage niet betaald hebben, uitgesloten kunnen worden van deelname aan extracurriculaire activiteiten. Maar is dit de kurk die het gat dicht? Of is het een quick-fix die voorbijgaat aan de meer fundamentele oorzaken van onderwijsongelijkheid? Vanavond gaan we in de eerste van twee afleveringen in gesprek over de aanleiding voor het wetsvoorstel en de mogelijke uitwerkingen van de aanstaande verandering.

Wat gaan we doen?

Nadat moderator Anja Vink de avond opent, gaat ze in gesprek met de Tweede Kamerleden die de initiatiefvoorstel voor de wet eind 2018 indienden: Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint(SP). Ze hebben het over hun motivatie hierachter, maar ook over de gewenste uitwerking van de wet en eventuele vervolgstappen om onderwijsongelijkheid tegen te gaan.

Hierna gaan we met verschillende belanghebbenden in onderwijsland in gesprek over de impact van de veranderende wet. Onder andere Kinderombudsman van de Metropoolregio Amsterdam Anne Martien van der Does schuift aan, net als Eva Vesseur van basisschool Klein Amsterdam, Jan Paul Beekman, rector-bestuurder van het Spinoza Lyceum, en Menno van de Koppel van OCO Amsterdam.

We horen verschillende perspectieven op de houdbaarheid van de ouderbijdrage, het tegengaan van onderwijssegregatie en investeren in openbaar onderwijs.

ProgrammareeksOngedeeld Verbonden

In de snelgroeiende stad zien we de kloof tussen arm en rijk groeien. Niet alle Amsterdammers hebben dezelfde kansen. Een jaar van Covid-19 en Black Lives Matter protesten maakten dat nog eens extra duidelijk. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbank, gezondheidsverschillen tussen buurten zijn groot en nemen toe en huizenprijzen rijzen de pan uit. Ongedeeld Verbonden is een reeks over hoe we ongelijkheid in stad en samenleving tegengaan. Vanuit een integrale visie onderzoeken we hoe achterstanden ontstaan, wat de gevolgen zijn en bovenal wat we eraan kunnen doen om ongelijkheid tegen te gaan.