Ook in het onderwijs geldt: wie betaalt bepaalt. Leerlingen met rijke ouders krijgen meer en vaak beter onderwijs dan leerlingen met ouders die minder geld in te brengen hebben. Het ministerie van OCW betaalt voor de basis van publiek gefinancierd onderwijs, terwijl extracurriculaire activiteiten voornamelijk worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage. Maar wat hoort er tot de basis, en wat valt daarbuiten? Is muziek- en filosofieonderwijs of een schoolreis extra, of juist broodnodig voor de ontwikkeling van ieder kind? En hoe zorgen we ervoor dat ieder kind ook daadwerkelijk toegang heeft tot die basis? Welke activiteiten moeten door de overheid en dus publiek gefinancierd worden? Zijn er andere modellen mogelijk om het basisniveau voor alle kinderen gelijk te krijgen, en wat is de rol die (vrijwillige) ouderbijdragen daarin kunnen spelen? In deze tweede en laatste aflevering bespreken we hoe geldstromen zouden moeten vloeien om goed publiek gefinancierd onderwijs voor iedereen mogelijk te maken.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Nadat moderator Anja Vink de avond opent, gaat ze in gesprek met Marije van den Berg, de initiator van het onderzoek Geldstromen door de school. Zij weet als geen ander wat er hoe gefinancierd wordt, en waar vooral ook geen geld voor is, terwijl dat er misschien wel zou moeten zijn. Anne Martien van der Does is kinderombudsman in metropool Amsterdam en heeft door middel van een kinderrechtenscan uitgezocht wat kinderen eigenlijk zélf echt belangrijk vinden voor alle kinderen. Mustapha Khaddari is adjunct-directeur bij De Indische Buurtschool en vertolkt de stem van de schooldirecteur. Universitair hoofddocent in Nijmegen Eddie Denessen heeft veel onderzoek gedaan naar ouderbetrokkenheid bij de opleiding van een kind en naar kansen(on)gelijkheid. Menno van de Koppel is directeur bij Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO), een organisatie die informeert, adviseert en Amsterdamse ouders verbindt. Hij zit aan tafel om vanuit ouderperspectief te reflecteren op wat goed publiek gefinancierd onderwijs is. Paul van Meenen ligt toe wat D66 onder ‘Een rijke schooldag voor ieder kind’ verstaat.

 

ProgrammareeksOngedeeld Verbonden

In de snelgroeiende stad zien we de kloof tussen arm en rijk groeien. Niet alle Amsterdammers hebben dezelfde kansen. Een jaar van Covid-19 en Black Lives Matter protesten maakten dat nog eens extra duidelijk. Steeds meer mensen zijn afhankelijk van de voedselbank, gezondheidsverschillen tussen buurten zijn groot en nemen toe en huizenprijzen rijzen de pan uit. Ongedeeld Verbonden is een reeks over hoe we ongelijkheid in stad en samenleving tegengaan. Vanuit een integrale visie onderzoeken we hoe achterstanden ontstaan, wat de gevolgen zijn en bovenal wat we eraan kunnen doen om ongelijkheid tegen te gaan.