Cultuur en beeldvorming hebben een cruciale rol gespeeld bij het legitimeren van kolonialisme en het (her)produceren van raciale stereotypes. Hierbij zijn historisch stereotypes en verhalen ingezet om een ideologie van witte en westerse superioriteit te bevorderen. De vraag is welke rol hebben de natiestaat, musea en culturele instellingen hierbij gespeeld? En hoe zien we de doorwerking daarvan terug in het heden als het gaat cultureel erfgoed, beelden en de taal? Naast het bieden van context en beter begrip van institutioneel racisme rondom cultuur en beeldvorming, kijken we naar de vraag welke stappen koloniale instellingen kunnen nemen om te komen tot dekolonisatie en herstel. Is het mogelijk om bijvoorbeeld een instelling als een museum te transformeren in iets nieuws? En welke stappen zijn wel al gemaakt?

Guno Jones
Is onderzoeker aan de Vrije Universiteit. Hij deed onderzoek naar het Nederlandse politieke vertoog over burgerschap, migratie en identiteit van burgers uit de (voormalige) kolonies; het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog in de voormalige Nederlandse kolonies; en het erfgoed van het Nederlandse slavernijverleden. Op dit moment verricht hij, in het kader van het onderzoeksproject ‘Regulating Mixed Intimacies in Europe’ (EUROMIX) onderzoek naar de regulering en constructie van ‘gemengde relaties’ in het Europese recht.

Nancy Jouwe
Is dochter van een Indische moeder en een Papua vader. Zij studeerde Vrouwenstudies en Cultuurgeschiedenis in Utrecht en York.
Jouwe werkte 20+ jaar in de NGO-sector als projectmanager, directeur en curator op het snijvlak van vrouwenrechten, transnationale bewegingen en kunst, cultuur & erfgoed. Ze werkt als onderzoeker, curator & projectleider op het gebied van culturele en sociale bewegingen in postkoloniaal Nederland en doceert bij de Universiteit Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, SIT en CIEE. Nancy Jouwe heeft verschillende boeken co-gepubliceerd en is verder onderdeel van en betrokken bij het project van Mapping Slavery welke de koloniale slavernij geschiedenis van Nederland in kaart brengt.

Wim Manuhutu:
Wim Manuhutu was van 1987 tot 2008 directeur van het Museum Maluku in Utrecht. Hij organiseerde daar exposities op het gebied van geschiedenis, cultuur en actualiteit. Van 2000 tot 2004 was Manuhutu voorzitter van de werkgroep migratiegeschiedenis binnen het project Cultureel Erfgoed Minderheden (CEM). Van 2004 tot 2008 was hij voorzitter van de sectie ‘culturen’ van de Nederlandse Museumvereniging. In 2009 begon hij zijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn onderzoek kijkt hij naar de manier waarop Nederland omgaat met haar gedeeld cultureel erfgoed in relatie tot landen met wie zij (semi) koloniale relaties heeft. Het onderzoek concentreert zich hierbij op Indonesië, Suriname en Nederland.

Dit programma is ontwikkeld door
Max de Ploeg
Programmamaker Inclusieve Stad en Projectleider Week Tegen Racisme
Mediapartner
ProgrammareeksInstitutioneel Racisme

Door de recente Black Lives Matter demonstraties is het begrip van Institutioneel racisme onderdeel van het gesprek geworden bij de Nederlandse samenleving, de media en het politieke debat. Maar wat is Institutioneel racisme eigenlijk? En hoe kunnen we institutioneel racisme begrijpen als historisch fenomeen in relatie tot kolonialisme? En hoe zien we de doorwerking van deze geschiedenis vandaag de dag terug? In de vierluik Institutioneel Racisme gaan we in op deze vragen en proberen we te komen tot nieuwe perspectieven die kunnen bijdragen aan dekolonisatie en herstel.