In Nederland is er weinig bewustzijn over de directe gevolgen van het Europees kolonialisme voor de Inheemse Volkeren op het Amerikaanse continent. Tijdens de lezing ‘De Amerikaanse Holocaust’ vestigen we onze aandacht op de context en ontstaansgeschiedenis van de moderne/koloniale natiestaten in Abya Yala/Turtle Island. Hoe zijn de natiestaten daar verbonden aan het kolonialisme, de raciale ideologie en bezetting van Inheemse grondgebieden? Welke rol speelde onderwijs en het christendom tijdens het kolonialisme? Tijdens de lezing wordt gekeken naar de kolonisatie van Turtle Island/Abya Yala en stilgestaan bij één van de grootste genocides die ooit heeft plaatsgevonden. Een genocide die zich tot op de dag van vandaag nog voltrekt.

Achtergrondinformatie lezing:

Cameahwait heeft een persoonlijke missie om de bewustwording te vergroten over wat er met de Inheemse bevolkingen van Amerika is gebeurd en nog steeds gaande is. Tijdens zijn lezing “De Amerikaanse Holocaust” vestigt hij de aandacht op hoe de situatie in Europa was aan het eind van de Middeleeuwen en hoe het continent Amerika eruit zag voor de aankomst van Columbus in 1492. Daarnaast zal hij ingaan op de kolonisatie van het Caribisch gebied, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en de nasleep die dit heeft achtergelaten voor Inheemse Volkeren op het gehele continent. De lezing heeft een duidelijke structuur en is dynamisch in elkaar gezet met een mix van spreken, video en muziek. Hierbij zullen geromantiseerde beelden van ‘ontdekking’ en ‘de Gouden Eeuw’ worden weerlegd en zul je worden verrijkt met historische context en feiten.

Het programma is georganiseerd in aanloop naar de Manifestatie van ‘Indigenous Liberation day’ op 12 oktober bij Pakhuis de Zwijger. Klik hier voor meer informatie.

Achtergrond van Cameahwait:
Cameahwait betekent ‘hij die niet loopt’ in de taal van de Shoshone, een Inheems volk uit Noord-Amerika/ Turtle Island, waar zijn roots liggen. Cameahwait geeft sinds 2019 lezingen over de geschiedenis en situatie van Inheemse volkeren uit Amerika die tot op de dag van vandaag worden onderdrukt. Cameahwait hoopt middels zijn lezingen verandering te brengen en onwetendheid te bestrijden.

 

Recensies lezing:

“Cameahwait laat je op een indringende manier de geschiedenis van de kolonisatie van inheemse volken van Amerika beleven. Interessant is dat hij het leven in Europa en in Amerika in 1491 als uitgangspunt neemt met veel verrassende details. Hij werpt licht op een duistere geschiedenis en toont op een overtuigende manier aan dat het in omvang de holocaust van de Tweede Wereldoorlog overtreft. Het is verbijsterend dat we hier zo weinig over weten. Gepassioneerd probeert Cameahwait hier verandering in te brengen.”

Leo van der Vlist, directeur Nederlands Centrum voor Inheemse Volken (NCIV)

“Het verhaal wat Cameahwait vertelt, grijpt je naar de keel. Het is ongemakkelijk en vol pijnlijke feiten. Voor de Inheemse bevolking van de Amerikas is het een onmisbaar stuk geschiedenis, wat tot nu toe onbesproken bleef.”

Leander Vermaning, mede-oprichter van Wasjikwa

“Dit is een lezing, zeer pijnlijk en toch herkenbaar. Het is essentieel om met deze invalshoek te beginnen om de klimaatcrisis in de context van kolonisatie te begrijpen. De complexiteit is soms moeilijk te begrijpen. Cameahwait Cameahwait praat over onze geschiedenis op de beste manier die ik ooit heb gehoord. Het bloed, de tranen, de cijfers, de data. De manier waarop hij zijn verhaal vertelt, voelde alsof hij mijn verhaal vertelde. Over de overval op gestolen inheemse kinderen. Over landroof. De hele geschiedenis …. vanuit een First Nation-perspectief. Cameahwait gaf me de troost om samen op reis te gaan.”

Chautuileo Tranamil, Mapuche Pewenche en mede-oprichter van Aralez

“Cameahwait vertelt op een meeslepende, ingrijpende manier over kolonisatie en ontheming van de Inheemse Volkeren op Turtle Island die tot op de dag van vandaag nog steeds worden onderdrukt in de huidige vorm van de wereld. De lezing is fundamenteel om te begrijpen hoe de Inheemse Volkeren leefden voor 1492 en wat de gevolgen waren voor mens, natuur en klimaat ná 1492. Het horen van de historische feiten doen pijn en maken je strijdbaar. Het verspreiden van deze kennis is essentieel om te kunnen streven naar rechtvaardigheid.”

Merve Kacmis, mede-oprichter van We Promise

“Het verhaal van Cameahwait geeft belangrijk feitelijk inzicht vanuit een
First Nation-perspectief! De on-natuurlijke systemen van kolonisatie, ontheming en slavernij van de inheemse bevolking van de Amerikas, is direct verbonden met de Maangamizi(*). Cameahwaits toewijding en kracht van samenstelling van deze lezing, in combinatie met zijn gepassioneerd heldere stem, maken het mogelijk dat je naar de pijnlijke feiten van een verzwegen geschiedenis kunt kijken en luisteren. Het kunnen voeren van soevereine discussie en dialoog maakt dat wij het pad naar originele oplossingen en acties zullen vinden. Weten wat er in het verleden gebeurd is, is daar wel een must voor.”

Elvira Semmoh, mede-oprichter van Mama Baranka Foundation International

(*) een Kiswahili- en Pan-Afrikaanse term, omvattend het vernietigen van het Afrikaanse volk, in al wat haar persoonlijkheid vertegenwoordigt vanuit het continuüm van koloniale en neokoloniale slavernij inclusief misdaden van ecocide en genocide

“De lezing van Cameahwait laat zien hoe een verzwegen geschiedenis zich heeft voltrokken op het continent van Abya Yala, een geschiedenis die de huidige wereld diep heeft gevormd en de positie van Inheemse Volkeren heeft bepaald vandaag de dag. Deze genocide zou basiskennis moeten zijn, net zoals we allemaal weten wat zich heeft voltrokken tijdens de tweede wereld oorlog, mag dit niet een geschiedenis zijn die vergeten wordt. Ik ken tot noch toe niemand die het op deze sterke en toegankelijke manier heeft vertelt zoals hij dat doet in zijn lezing”

Max Arto de Ploeg programmamaker Pakhuis de Zwijger en mede-oprichter van Aralez

 

DossierInclusieve Stad
Inclusief
Dit programma is ontwikkeld door
In samenwerking met
ProgrammareeksIndigenous Liberation

Inheemse rechten en zelfbeschikkingsrecht worden wereldwijd geschonden. Daarnaast zorgt het koloniaal kapitalisme voor verdere marginalisering van Inheemse volkeren door privatisering van land, hulpbronnen en grondstoffen. Het gevolg is een globale klimaat- en milieucatastrofe. Het is van belang dat Inheemse stemmen worden gehoord. Niet alleen om het zelfbeschikkings- en mensenrechtenaspect, maar ook zodat we leren van hun kennis, cosmovisies, spiritualiteit en cultuur. Zij zijn de kennisdragers. Hun visie is niet alleen nodig voor het dekolonisatieproces, maar ook voor het herstel van onze relatie met Moeder Aarde en het verdere regeneratieproces van de natuur. In het kader van de Indigenous Liberation Day vindt elk jaar rond 12 oktober, de dag dat Columbus arriveerde in Abya Yala, een serie evenementen plaats geïnitieerd door Aralez in samenwerking met Pakhuis de Zwijger en diverse NGOs, grassroots-organisaties en Inheemse diaspora.