De corona pandemie heeft de levens van alle Amsterdammers op hun kop gezet, maar zeker ook die van Amsterdammers zonder papieren. Hoe kan Amsterdam bijdragen aan de positie en rechten van ongedocumenteerde mensen in de stad? En wat voor initiatieven zijn er in deze corona tijden al genomen, door gemeente en burgers in verschillende Europese steden? Met de stad als plek voor politieke verandering én als frontlinie van de strijd tegen de pandemie, gaan we lokaal en internationaal op zoek naar lessen voor een inclusieve, rechtvaardige stad.

Wat gaan we doen?

We starten de avond met een gesprek over de huidige situatie voor ongedocumenteerde mensen in Amsterdam tijdens de pandemie. Hoe hebben zij de lockdown ervaren, wat voor initiatieven zijn er genomen voor en door hen, en tegen welke uitdagingen lopen ze aan? In gesprek met:

  • Savannah Koolen is mede-initiatiefnemer van Amsterdam City Rights en Here to Support. Ze zet zich in voor het vinden en organiseren van onderdak voor ongedocumenteerde vluchtelingen. Tijdens de eerste lockdown startte zij samen met hen het initiatief PrintRights, waarvan de eerste Pop-Up Shop recentelijk in de Pijp is geopend.
  • Dennis komt uit Nigeria en is één van de ongedocumenteerde Amsterdammers die meewerkt aan het PrintRights initiatief. In de eerste drie weken van de lockdown had het team 1000 mondkapjes gemaakt, voor en door ongedocumenteerde Amsterdammers. De mondkapjes zijn ook te koop.

Daarna kijken we naar voorbeelden uit andere Europese steden. Op welke manier kunnen steden lokaal invulling geven aan de rechten en positie van mensen zonder papieren? En hoe kunnen dergelijke steden elkaar vanuit het Santuary Cities netwerk ondersteunen? Met o.a.:

  • Paula-Adjo Soli Consuegra werkt voor het Abarka Cooperatief, waar ze zich inzet voor de reïntegratie van sociaal uitgesloten groepen, met name migranten en BIPOC. Daarnaast is ze projectassistent voor Top Manta, als onderdeel van de Here to Support en City Rights-campagne, om het bewustzijn te vergroten van de huidige situatie van mensen zonder papieren en vluchtelingen in Barcelona en Spanje.
  • Liza Pflaum is de woordvoerder van Seebrücke, een internationale beweging van maatschappelijke organisaties en burgers. Ze zijn solidair met mensen die hun huis moeten ontvluchten, en eisen van Duitse en Europese beleidsmakers dat er veilige routes voor vluchtelingen worden opgezet, de criminalisering van reddingsacties op zee wordt gestopt, en hen op een humane manier op te vangen.
  • Barbara Oomen is hoogleraar Sociologie van de Mensenrechten aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar recht en realiteit, en de vraag hoe die twee te overbruggen. Zij is projectleider van Cities of Refuge, een project gericht op het zoeken van duurzame en lokale oplossingen voor de opvang en integratie van vluchtelingen.

Tot slot gaan we in gesprek over de stappen die Amsterdam kan zetten. Moet Amsterdam een Sanctuary City worden -en hoe kan dat? Met:

  • Melissa Koutouzis, werkzaam bij het Transnational Institute en de gemeentelijke denk- en doetank De 99 van Amsterdam. De 99 is opgericht om de Amsterdamse initiatieven die de stad eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer en inclusiever maken, te verbinden met elkaar en met de internationale municipalistische beweging.
DossierDemocratie en sociale innovatie
Democratisch
ProgrammareeksNew Democracy

Met als stip op de horizon: een stad “van, voor en door iedereen”, benoemen en bevragen we de status quo van onze (lokale) democratie en democratische instituties.