Op zoek naar nieuwe en alternatieve praktijken van (lokale) democratie, co-creatie en stadmaken voor de 21e eeuw.

Met als stip op de horizon: een stad “van, voor en door iedereen”, benoemen en bevragen we de status quo van onze (lokale) democratie en democratische instituties. Wat heeft onze democratie nodig om de complexe uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te kunnen bieden? En wat is de rol voor burgers en bewoners, die zich kunnen beroepen op buurtrechten als de Right to Challenge; vormgeven aan burgerbegrotingen en buurtbudgetten; en bottom-up initiatieven nemen in stad en land? Een verkenning van nieuwe en alternatieve manieren waarop macht, eigenaarschap en zeggenschap kunnen worden ingericht.

In het voorjaar van 2021 geven we nadrukkelijk aandacht aan de deliberatieve democratie: we onderzoeken de mogelijkheden voor het implementeren van het volksvergaderingsmodel ‘De Verenigde Straten van Amsterdam’ (zie onder); en bouwen aan een richtlijn voor een succesvolle invoering van een klimaatburgerberaad (zie onder en dit dossier), als aanvulling op de representatieve democratie. Lees hieronder meer.

Inhoudsopgave
New Democracy

Sinds 2016 onderzoeken we de transitie van de democratie in onze buurten, steden, landen en wereld. Met (inter)nationale sprekers verzamelen, bespreken en ontwikkelen we alternatieven -wanneer de traditionele instituten tekortschieten- en komen we tot concrete handvatten en ontwerpprincipes om onze democratie mee te versterken of verbeteren.

Zo gingen we eerder in gesprek over thema’s als (digitale) commons, de rol van burgemeesters, digitale platformen, co-creatie, democratisch onderwijs, maatschappelijk leiderschap en modellen voor een democratisch georganiseerde economie. Begin 2020 maakten we een tussentijdse balans op tijdens het vierjarig bestaan van New Democracy: wat is de staat van onze democratie, en wat heeft vier jaar programmeren ons tot nu toe opgeleverd?

Democratisch
Democratisch
De Verenigde Straten van Amsterdam

Met De Verenigde Straten van Amsterdam onderzoeken Meer Democratie en Pakhuis de Zwijger een andere vorm van de representatieve democratie.

Democratisch
Democratisch
Burgerberaad voor het klimaat

Al ruim dertig jaar is bekend dat de snelle verandering van het klimaat een wereldwijde dreiging vormt. Toch schiet onze representatieve democratie al even lang tekort om beleid te maken dat past bij de ernst van de situatie. Angst om kiezers te verliezen en de lobby van multinationals zitten politici stevig in de weg. Anno 2021 lijkt Nederland echter klaar voor een alternatieve oplossing: een burgerberaad voor het klimaat.

In het voorjaar van 2021 slaan Bureau Burgerberaad, Extinction Rebellion en Pakhuis de Zwijger de handen ineen, op zoek naar concrete handvatten voor een duurzame implementatie van deze vorm van deliberatieve democratie binnen Europa. Hoe kunnen burgers bijdragen aan passend klimaatbeleid; en wat is er nodig om een burgerberaad ook succesvol tot uitvoer te brengen?

Inclusief
Inclusief
Kijk de laatste LIVECAST's terug
Wat is er nodig om een klimaatburgerberaad in Nederland te realiseren?
Buurtbudgetten en burgerbegrotingen

Van oktober 2019 tot november 2020 hebben Waag, Kennisland en Pakhuis de Zwijger (in opdracht van de gemeente Amsterdam) het tweede leerprogramma ‘Amsterdammers, Maak je Stad!’ uitgevoerd. Met als centrale vraag: ‘Wat leert de eerste editie buurtbudgetpilots in de stad ons voor de volgende stap naar meer eigenaarschap, zeggenschap en co-creatie?'.

Door middel van gesprekken en actieonderzoek, lokale sessies en publieke LIVECASTS werd in vijf buurten in Amsterdam Nieuw-West, Zuidoost en Noord onderzoek gedaan. Dit resulteerde in een publicatie met aanbevelingen die zijn meegenomen in het opstellen van het stedelijk kader voor aanstaande buurtbudget trajecten in Amsterdam.

Group 5 Bloeiend
Group 5 Bloeiend
Kijk de laatste LIVECAST's terug
In gesprek aan de hand van praktijkvoorbeelden van buurtbudgetten en burgerbegrotingen, uit binnen- en buitenland
Stadmaken tijdens corona

Tijdens de eerste lockdown stond het leven in de stad stil, maar niet het maatschappelijk initiatief. Heel veel Amsterdammers wilden iets doen om te helpen, en startten initiatieven tegen eenzaamheid en ongelijkheid, voor verbinding en ondersteuning.

Op het gemeentelijke platform Wij Amsterdam zijn veel van deze initiatieven verzameld. Pakhuis de Zwijger nodigde een selectie van deze actieve Amsterdammers uit voor een gesprek.

Zorgzaam
Zorgzaam