Het vergroten van het eigenaarschap en de zeggenschap van bewoners is één van de speerpunten van het huidig coalitieakkoord van Amsterdam. Vanuit die ambitie is de gemeente vorig najaar gestart met buurtbudget-pilots in drie verschillende stadsdelen. Inmiddels is de tweede ronde gestart in zes stadsdelen en wordt er een stedelijk kader ontwikkeld. Met als doel: het buurtbudget uit de experimenteerfase halen, en op duurzame wijze onderdeel maken van het DNA van de stad. Aan welke voorwaarden moet een dergelijk kader voldoen om blijvend bij te dragen aan het versterken van de lokale democratie in Amsterdam?

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de afronding van het pilotjaar buurtbudgetten, plus het uitwisselen van ervaringen uit 2020. Het doel is met personen die een actieve rol hebben gespeeld in de afgelopen periode verhalen, ervaringen en lessen te delen. Om deze vervolgens te verwerken in een stedelijk kader gericht op het verduurzamen van de inzet van buurtbugetten in de toekomst. Dit kader zal bestaan uit spelregels en richtlijnen zodat alle betrokkenen beter weten wat er van hen verwacht wordt.

Over de sprekers

  • Ria Braaf-Fränkel is als bewoner actief in de K-buurt in Zuidoost, waar ze onderdeel uitmaakt van het buurtplatform Hart voor de K-buurt. Hier is het buurtbudget door een platform ingezet ter bevordering van de verschillende activiteiten in de buurt. Daarnaast is Ria ook nauw betrokken geweest bij het opzetten van Manifest B5, wat met vijf verschillende buurtplatforms uit Amsterdam is opgesteld, onder begeleiding van Stichting !WOON. De visie en aanbevelingen uit het manifest zal tijdens deze sessie toegelicht en overhandigd worden aan de wethouder.
  • Rutger Groot Wassink is de wethouder Sociale zaken, Diversiteit en Democratisering in Amsterdam. In maart 2019 presenteerde hij de Agenda Democratisering Amsterdam, met daarin onder andere het stadsbrede buurtbudget traject. Eerder dit jaar nam hij deel aan een speciale sessie over burgerbegroten, en tijdens de LIVECAST – Buurtbudget: lust of last?, waarin het Maak je Stad! team haar bevindingen over de eerste pilots deelde.
  • Han van Dien is bewoner van IJburg. Hij maakte eerder onderdeel uit van het bewonersinitiatief IJburgDroomt-IJburgDoet, en startte een bewonersinitiatief met/voor statushouders. In 2020 was hij als bewoner betrokken bij het Oost Begroot buurtbudget in IJburg.
  • Jacqueline van Loon is directeur en lid van de Raad van Bestuur van Stichting !WOON. In het kader van de buurtbudgetten biedt WOON ondersteuning aan bewonersnetwerken bij het opbouwen van de organisatie, het uitvoeren van de plannen en het beheer en de administratie van de budgetten. Afgelopen jaar heeft WOON daarin ondersteunt bij Hart voor de K-buurt en bewonersplatform G-buurt in Zuidoost.
  • Marco Hofman is in het afgelopen jaar nauw betrokken geweest bij het HvA onderzoek naar de eerste pilots buurtbudgetten in Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Hij heeft hierbij specifiek gekeken naar de manieren waarop buurtbudgetten wel/niet bijdragen aan één van de speerpunten van de huidige coalitie: het vergroten van het vertrouwen tussen gemeente en bewoners.

Over het leertraject

In oktober 2019 zijn Waag, Kennisland en Pakhuis de Zwijger -in opdracht van de gemeente Amsterdam- van start gegaan met ‘Amsterdammers, Maak je Stad!’, een onderzoek/leertraject naar de eerste editie buurtbudgetpilots in de stad. Afgelopen juni werd het Maak je Stad! rapport besproken tijdens de sessie Buurtbudgetten: lust of last?. Met verschillende betrokken bewoners, ambtenaren en wethouder Rutger Groot Wassink, werden opgedane lessen gedeeld voor volgende stappen naar meer eigenaarschap, zeggenschap en co-creatie in de stad.

Aan de hand van de inzichten uit o.a. dit leertraject, heeft de afdeling democratisering van de gemeente Amsterdam (met ondersteuning van het Maak je Stad! team) naar een stedelijk kader toegewerkt. Om deze nieuwe vormen van participatie – en een daarbij passende werkwijze – een duurzame plek in het beleid te geven.

DossierDemocratie en sociale innovatie
Democratisch
Dit programma is ontwikkeld door
Charley Fiedeldij Dop
In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Natasja van den Berg
Moderator
Mediapartners
ProgrammareeksMaak je Stad!

Van buurtbudgetten tot buurtbegroten: wat leert de eerste editie buurtbudgetpilots in Amsterdam ons voor meer eigenaarschap, zeggenschap en co-creatie?