Dit is de tweede sessie in een lopend onderzoek naar de mogelijkheden voor een ‘Verenigde Straten van Amsterdam’: een volksvergadering waarin inwoners vanuit alle straten en buurten van Amsterdam hun wensen voor de stad naar voren brengen. We gaan in gesprek met een gebiedsmanager, een actieve buurtbewoner, een raadslid en een stadsdeelbestuurder. Hoe zien zij de Verenigde Straten van Amsterdam in de praktijk graag functioneren en wat is daarvoor nodig?

  • Sjoukje Alta is stedelijk directeur gebiedsgericht werken en stadsbeheer bij de Gemeente Amsterdam. Eerder was ze Stadsdeelsecretaris in Amsterdam-Oost.
  • Emre Ünver is de voorzitter van het dagelijks bestuur in Amsterdam Nieuw-West, waar hij onder andere de portefeuilles Sociale Zaken, Armoede en schuldhulpverlening en Democratisering.

Over de Verenigde Straten van Amsterdam

De Verenigde Straten van Amsterdam is een zoektocht naar een andere vorm van de representatieve democratie. Kijk hier de eerste aflevering terug:

DossierDemocratie en sociale innovatie
Democratisch

ProgrammareeksNew Democracy

Met als stip op de horizon: een stad “van, voor en door iedereen”, benoemen en bevragen we de status quo van onze (lokale) democratie en democratische instituties.