Met als stip op de horizon: een stad “van, voor en door iedereen”, benoemen en bevragen we de status quo van onze (lokale) democratie en democratische instituties. Wat heeft onze democratie nodig om de complexe uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te kunnen bieden? En wat is de rol voor burgers en bewoners, die zich kunnen beroepen op buurtrechten als de Right to Challenge; vormgeven aan burgerbegrotingen en buurtbudgetten; en bottom-up initiatieven nemen in stad en land? Een verkenning van nieuwe en alternatieve manieren waarop macht, eigenaarschap en zeggenschap kunnen worden ingericht.

In het voorjaar van 2021 geven we nadrukkelijk aandacht aan de deliberatieve democratie: we onderzoeken de mogelijkheden voor het implementeren van het volksvergaderingsmodel ‘De Verenigde Straten van Amsterdam’; en bouwen aan een richtlijn voor een succesvolle invoering van een klimaatburgerberaad, als aanvulling op de representatieve democratie.

Ontwikkeld door
Charley Fiedeldij Dop
Partners