De Stad
Landelijke lancering

Stadmakersfonds (GEANNULEERD)

Het eerste investeringsfonds voor ambitieuze Stadmakers in Nederland start in de provincie Utrecht en wil uitgroeien tot hét nationale fonds. Doe jij mee?
donderdag 26 mrt, 20.00
do 26 mrt, 20.00
IJ Zaal

In verband met de meest recente ontwikkelingen rondom het Corona-virus en aanbevelingen vanuit de regering, sluit Pakhuis de Zwijger de deuren. Dit betekent dat programmastichting Pakhuis de Zwijger alle publieke programma's t/m 6 april heeft geannuleerd. Om de Corona-crisis het hoofd te bieden en de gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken, heeft Pakhuis de Zwijger tevens alle geplande Livecasts geannuleerd. Houd onze website en social-kanalen in de gaten voor de veranderingen in onze programmering. We wensen iedereen veel gezondheid toe.

In heel Nederland steken Stadmakers de handen uit de mouwen om steden duurzaam, inclusief en aantrekkelijk te maken. Zij starten initiatieven met maatschappelijke meerwaarde, en zijn gepassioneerde wegbereiders voor nieuwe gebiedsontwikkeling. Met maatschappelijk impact als drijfveer is een gezonde business case noodzakelijk voor het langdurig succes van een initiatief. Maar voor nieuwe spelers is het vaak lastig toegang te krijgen tot financiering. Daarom is er nu het Stadmakersfonds.

Om de grote opgaven in onze steden op te lossen hebben we de combinatie nodig van lange termijn (top-down) beleid en initiatief van onderop. Stadmakers spelen een grote rol als initiatiefnemers om de stad beter, creatiever, duurzamer, inclusiever, aantrekkelijker, socialer, eerlijker en circulair te maken. Om hun initiatieven te laten opschalen en verduurzamen, is een nieuwe financiële infrastructuur nodig.

Het Stadmakersfonds werd op 9 januari gelanceerd in de provincie Utrecht als matchmaker, begeleider en investeerder in maatschappelijke initiatieven met grote ambities. Het Stadmakersfonds wil opschalen tot het Nederlandse fonds om meer maatschappelijke initiatiefnemers te helpen groeien en verduurzamen. Op deze avond verkennen wij graag samen de kansen voor het Stadmakersfonds voor jou en jouw regio. Kom en denk actief mee hoe we het fonds landelijk lanceren!

Over het Stadmakersfonds
Het Stadmakersfonds draagt bij aan een levendige en inclusieve stad door te investeren in initiatieven met maatschappelijke meerwaarde en redelijk economisch rendement. Het fonds is matchmaker tussen stadmakers en investeerders. Het helpt initiatieven hun vastgoed en grond aan te kopen, en de bouw te financieren. Om het maatschappelijk rendement mogelijk te maken hanteert het fonds een financieel rendement. Daarnaast adviseert het fonds stadmakers over het opzetten van een haalbare businesscase. Het Stadmakersfonds is een revolverend fonds. Initiatiefnemers betalen de lening tegen gunstige voorwaarden terug aan het fonds, om zo steeds nieuwe Stadmakers de kans te geven initiatieven te verduurzamen.

Het Stadmakersfonds is een initiatief van STIPO en Stadkwadraat, en mogelijk gemaakt met een startkapitaal van de Provincie Utrecht. Het Stadmakersfonds werkt samen met de Triodos Bank. Lees meer over het fonds op de website.