De samenleving lijkt meer gepolariseerd dan ooit en de toenemende digitalisering van ons leven draagt daar vaak alleen maar aan bij. Maar dat hoeft niet. In een zoektocht naar consensus, gaan Amsterdam en Groningen als eerste Nederlandse steden de tool ‘Pol.is’ inzetten om digitaal overeenstemming te vinden tussen verschillende groepen. Bij deze tool -die in Taiwan al structureel gebruikt wordt- wordt artificiële intelligentie (AI) ingezet om overlap tussen meningen te detecteren en het grijze midden een stem te geven. Een LIVECAST met o.a. Pol.is-ontwikkelaar Colin Megill uit Seattle, de Digital Minister van Taiwan, Audrey Tang, en vertegenwoordigers vanuit Amsterdam en Groningen.

DossierDemocratie en sociale innovatie
Democratisch

Wat gaan we doen?

We starten het programma met een introductie over het project ‘Deliberatieve Digitale Democratie in Nederland’. Met:

  • Jeroen Bruijns is projectleider Digitale Democratie in het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en beroeps- & belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Democratie in Actie ondersteunt lokale overheden die aan de slag willen met het versterken en vernieuwen van hun democratie met onder anderen kennis, activiteiten en instrumenten rondom digitale participatie.
  • Anne de Zeeuw is programma leider bij Netwerk Democratie, een stichting die zich inzet voor een veerkrachtige democratie met behulp van digitale technologie. Een belangrijk speerpunt is het inzetten van open source tools om democratische besluitvorming te versterken. Na een bezoek van Audrey Tang aan Nederland nam ze samen met gemeente Amsterdam, gemeente Groningen en Democratie in Actie het initiatief om po.lis te gaan inzetten in de Nederlandse context.
  • Ook kijken we naar een video met Lucas de Man (Stichting Nieuwe Helden), die in het afgelopen jaar met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samenwerkte aan de Thorbecke 2024 toekomstverkenning over lokale democratie en bestuur.

Via zoom spreken we met de ontwikkelaar van de deliberatieve digitale democratie tool Pol.is:

  • Colin Megill is mede-oprichter van pol.is, is een open source platform voor het in real-time verzamelen, analyseren en begrijpen van wat grote groepen mensen denken in hun eigen woorden, mogelijk gemaakt door geavanceerde statistieken en ‘machine learning’. Pol.is wordt gebruikt door nationale regeringen (Canada, Taiwan, Singapore), steden, academici en media om groot publiek te betrekken bij publieke vraagstukken.
  • Ook luisteren we naar een video-boodschap van Audrey Tang: een pionier in zowel open-sourcesoftware als in de politiek. Ze heeft een grote bijdrage geleverd aan openbare softwareprojecten en ze is een groot voorstander van een open overheid. Als civic hacker werkte Audrey binnen de grassroots gov-zero-beweging en vanuit haar positie als Digitale Minister introduceert ze sinds 2016 radicale transparantie en online burgerparticipatie in de Taiwanese democratie. In Taiwan is de tool pol.is structureel onderdeel van het overheids participatie platform ‘Join’.

Tot slot spreken we met de vertegenwoordigers uit Amsterdam en Groningen, die met de Pol.is tool aan de slag gaan:

  • May-Britt Jansen is programma manager bij het innovatieteam OpenStad van gemeente Amsterdam. Dit team creëert nieuwe, laagdrempelige en interactieve tools (websites, apps) voor samenwerking tussen Amsterdammers en de gemeente en onderzoekt hoe digitale tools kunnen bijdragen aan lokale processen en besluitvorming. Met OpenStad realiseerde May-Britt Jansen verschillende online participatieprocessen van herontwikkeling van publieke ruimte tot gezamenlijke geldverdeling. Ook wordt gekeken hoe pol.is in Amsterdam kan worden ingzet.
  • Nephtis Brandsma is productowner digitale democratie en projectleider data-ethiek bij de gemeente Groningen en heeft een achtergrond in filosofie met een focus op deliberatieve democratie. Vanuit het programma Virtueel Groningen werkt ze met open source participatie platform Consul en wordt er gekeken hoe pol.is in Groningen kan worden ingezet.

Deze bijeenkomst is onderdeel van het project ‘Deliberatieve Digitale Democratie in Nederland’, een samenwerking tussen Stichting Netwerk Democratie, gemeente Amsterdam, gemeente Groningen en Democratie in Actie. Dit project is mede gefinancierd door het Innovatiebudget Digitale Overheid.

ProgrammareeksNew Democracy

Met als stip op de horizon: een stad “van, voor en door iedereen”, benoemen en bevragen we de status quo van onze (lokale) democratie en democratische instituties.