Meer Democratie, Pakhuis de Zwijger en een groep actieve Amsterdammers werken sinds enige tijd aan een inspirerend idee: de Verenigde Straten van Amsterdam. In deze volksvergadering komen vertegenwoordigers van alle straten en buurten in Amsterdam samen om te overleggen en beslissen over zaken van algemeen belang. In een aantal bijeenkomsten en online sessies ontwikkelden zij samen met burgers, lokale politici en experts uit heel Nederland een plan van aanpak. Tijdens deze LIVECAST sessie worden de inzichten uit dit onderzoekstraject gedeeld met o.a. wethouder Rutger Groot Wassink. Hoe kan dit model vorm geven aan een volksvergadering in Amsterdam?

  • Rutger Groot Wassink is de wethouder Sociale zaken, Diversiteit en Democratisering in Amsterdam. In maart 2019 presenteerde hij middels de Agenda Democratisering Amsterdam zijn plannen voor het versterken en versnellen van de lokale democratie in de stad.
  • Eva Rovers is cultuurhistoricus, auteur en biograaf. De laatste jaren schrijft ze hoofdzakelijk over manieren waarop gewone mensen uitzonderlijke maatschappelijke veranderingen kunnen bewerkstelligen. Zij ziet hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor burgerberaden. Daarom richtte zij mede Bureau Burgerberaad op, schreef zij diverse opiniestukken en is zij via Extinction Rebellion betrokken bij hun lobby voor een klimaatburgerberaad.
  • Niesco Dubbelboer is woordvoerder en campagneleider van Meer Democratie. Tijdens het programma presenteert hij de inzichten uit het onderzoeksproject De Verenigde Straten van Amsterdam.

Over de Verenigde Straten van Amsterdam

Met De Verenigde Straten van Amsterdam onderzoeken Meer Democratie en Pakhuis de Zwijger een andere vorm van de representatieve democratie:

DossierDemocratie en sociale innovatie
Democratisch
ProgrammareeksNew Democracy

Met als stip op de horizon: een stad “van, voor en door iedereen”, benoemen en bevragen we de status quo van onze (lokale) democratie en democratische instituties.