De Stad

De Verenigde Straten van Amsterdam

Een plan voor een andere representatieve democratie in de stad.
dinsdag 25 feb, 20.00
di 25 feb, 20.00
Workspace

Wat als elke Amsterdamse straat één keer per jaar zijn of haar vertegenwoordiger kiest of haar vertegenwoordiger van de straat laat aanwijzen via het lot? Wat als de gemeenteraad van Amsterdam vervangen zou worden door deze 4.662 Amsterdammers, die één keer per jaar in een volksvergadering bijeen komen om over de belangrijkste besluiten te beslissen namens alle Amsterdammers? Wordt de besluitvorming beter, eerlijker, inclusiever en daarmee representatiever?

Wordt er beter en meer gediscussieerd met elkaar in de stad? Komt er een levendige buurtdemocratie, omdat de straten samen moeten werken in het agenderen van onderwerpen? Deze vragen vormen het startpunt voor een spannende zoektocht naar een andere vorm van de representatieve democratie in een stad als Amsterdam.

Niesco Dubbelboer (Agora Europa/Meer Democratie) en Egbert Fransen (Pakhuis de Zwijger) presenteren dit plan, dat uitlokt tot innovatief denken en kritische reflectie. Amir Nazar (gemeente Amsterdam) belicht de kant van de loting.

Deze avond gaan we de Verenigde Straten van Amsterdam verder onderzoeken en kijken naar wat de positieve en mogelijk negatieve gevolgen zijn.

dinsdag 25 feb, 20.00
Workspace
Deze 19 mensen waren aanwezig