In maart 2019 presenteerde wethouder Rutger Groot Wassink zijn beleid voor democratische vernieuwing en participatie in de stad. Van “het vastleggen van buurtrechten, het invoeren van buurtbegrotingen en -budgetten tot het co-creatief ontwikkelen van nieuw beleid met maatschappelijke partners en burgers”: de plannen waren ambitieus te noemen. Wat is ervan gekomen, wat heeft het Amsterdam en de Amsterdammer voor een structurele veranderingen gebracht? In een tweeluik programma’s, in maart en mei 2022*, maken we de balans op: wat ging er goed, wat niet, en wat moet er in de komende jaren echt anders? Aan de hand van verschillende ervaringen en projecten uit de stad, bespreken we de toekomst van een duurzame democratiseringsagenda in Amsterdam.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

* Op maandag 23 mei volgt het tweede deel, waarin we met de nieuwe bestuurders en andere betrokkenen in gesprek gaan over de toekomst van participatie in Amsterdam. Houdt de agenda van Pakhuis de Zwijger in de gaten voor meer informatie.

Over het programma

We trappen af met een aantal ervaringen die verschillende betrokkenen in de afgelopen 4 jaar in de praktijk hebben opgedaan. Wat voegde de democratiseringsagenda toe aan hun initiatief/praktijk, waar liep het mis, en wat hebben ze gemist? Met:

  • Mike Brantjes is coördinator van buurtplatform Hart voor de K-buurt in Amsterdam Zuidoost en coördinator van de coalitie van buurtplatformen Amsterdam. Hij pleit al jaren voor een doe-democratie en een nieuw buurtrecht, het buurtplatformrecht.
  • Carolien de Heer is sinds het najaar van 2020 dagelijks bestuurslid in Amsterdam-West namens de PvdA, met o.a. de portefeuille democratisering onder haar hoede. Eerder was ze 6,5 jaar raadslid in Amsterdam en maakte zij onderdeel uit van de PvdA werkgroep rondom het bestuurlijk stelsel.
  • Petra Catz is voorzitter van Buurtorganisatie 1018 in Amsterdam. In de ontwikkeling van het nieuwe bestuurlijk stelsel pleitte Catz met 1018 eerder voor een verplichte ‘bewonerseffectrapportage’: bij elk plan dat gemaakt wordt moet een bewonerseffect-rapportage worden opgenomen (de te verwachten impact van het plan op de leefomgeving en het welbevinden van bewoners).

Vervolgens reflecteren vier sprekers op de duurzame stappen die in de afgelopen jaren wel/niet gemaakt zijn, wat voor een transformatie heeft er plaatsgevonden en wat ontbreekt er nog, en hoe kijken zij vooruit naar de toekomst? Met:

  • Rutger Groot Wassink is wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering in Amsterdam. Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor co-creatie en het versterken van de positie van bewonersinitiatieven in de stad.
  • Jasper Etten is mede-initiatiefnemer van Ma.ak020: het Maatschappelijk Akkoord voor 020. Dit netwerk van circa 700 Amsterdammers hebben samen een Maatschappelijk akkoord gemaakt, met afspraken die het (mede)eigenaarschap en zeggenschap in Amsterdam verder aanmoedigen en verstevigen. Ma.ak020 werd in november 2019 omarmd door het College, en komt tot stand in co-creatie met de Gemeente Amsterdam.
  • Jacqueline van Loon is directeur en bestuurslid bij
  • Firoez Azarhoosh is mede-initiator van stichting De Meevaart en kwartiermaker programma Weg met Armoede bij stichting Samen Vooruit. Ook is hij verbonden aan het platform Kracht van Mokum, gericht op Amsterdamse bewonersorganisaties en burgerinitiatieven die van onderop georganiseerd zijn, en waarbij het zeggenschap bij de mensen zelf ligt.

Kijk terug: Presentatie Agenda Democratisering

In maart 2019 presenteerde wethouder Rutger Groot Wassink zijn beleid voor democratische vernieuwing en participatie in de stad, “de Democratiseringsagenda”. Verschillende stadmakers deelden daarnaast hun ervaringen, dromen en behoeftes voor de komende periode.

DossierDemocratie en sociale innovatie
Democratisch
Dit programma is ontwikkeld door
Charley Fiedeldij Dop
ProgrammareeksNew Democracy

Met als stip op de horizon: een stad “van, voor en door iedereen”, benoemen en bevragen we de status quo van onze (lokale) democratie en democratische instituties.