Voor we Islamofobie goed kunnen bestrijden is het eerst belangrijk het probleem goed te begrijpen. Tijdens dit programma zullen we kijken naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen rondom Islamofobie in de Nederlandse samenleving op gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, media, veiligheid en politiek. We kijken hierbij zowel naar de hedendaagse trends als de historische ontwikkelingen. Nadat we een goed beeld hebben geschetst van wat Islamofobie betekent en hoe dit zich uit in de praktijk zullen we in het tweede helft van het programma vooral kijken naar grassroots initiatieven die zich inzetten tegen Islamofobie. Dit om samen met de sprekers van gedachten te wisselen over concrete oplossingen en stappen die genomen moeten worden.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Achtergrond:
Afgelopen jaar hebben EMCEMO en het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) met IZI Solutions, Meld Islamofobie en S.P.E.A.K. een manifest tegen islamofobie gepresenteerd aan de landelijke overheid en zijn er verschillende campagnes gevoerd in het kader van de landelijke verkiezingen over dit onderwerp. Daarnaast zijn er diverse (actie)onderzoeken uitgevoerd die de omvang en impact van moslimhaat en -discriminatie in kaart hebben gebracht. Momenteel lijden deze signalen nog niet of nauwelijks tot concrete stappen vanuit de politiek. De vraag is hoe we nu stappen kunnen zetten in beleid en maatregelen voor het tegengaan van Islamofobie

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief
ProgrammareeksSamen Tegen Racisme

De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om discriminatie en racisme tegen te gaan en inwoners van Amsterdam te sterken om op te komen voor zichzelf en voor anderen. Om dit doel te bereiken zal de coalitie Samen Tegen Racisme, onder andere, maandelijkse bijeenkomsten organiseren bij Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze programma's worden verschillende thema's besproken en zullen initiatieven en experts aan het woord komen. Deze worden opgenomen middels LIVECAST en zijn dus terug te kijken waarbij live aanwezigheid bij de programma's ook mogelijk is. De coalitie Samen Tegen Racisme bestaat uit Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger.