De Stad

Zwarte Piet-Debat: Toen en Nu

Het debat rond Zwarte Piet wordt al sinds de jaren 60 gevoerd. Hoe kijken de verschillende generaties terug op hun protest?
donderdag 14 nov 2019, 20.00
do 14 nov 2019, 20.00
IJ Zaal

Het debat over Zwarte Piet kent een lange aanloop. De eerste protesten werden niet tot nauwelijks opgepikt door de pers en Invloed op het karakter van het feest hadden ze, in ieder geval landelijk, niet. Hoe kijkt een aantal mensen uit deze begingroep terug op hun protest? Wat was de prikkel om in actie te komen en hoe gingen ze om met de reacties? We gaan het gesprek aan met verschillende generaties die zich actief hebben ingezet tegen de figuur Zwarte Piet inclusief een gesprek met onderzoekster Heleen Schols over haar onderzoek naar het Zwarten Pieten-debat. Daarnaast is er een poëtisch optreden en wordt de hernieuwde uitgave van het boek ‘De vrolijkste verjaardag van Sinterklaas’ gepresenteerd.

Emancipating History: onbekende emancipatie- en protestbewegingen van toen 
De jaren 60, 70 en het begin van de jaren 80 stonden in het teken van activisme, emancipatiebewegingen en protest. Men is vaak bekend met de vrouwenbeweging, de kraakbeweging en de antikernenergiebeweging. Tegelijkertijd stonden die jaren ook in het teken van minder gehoorde vormen van activisme, zoals de zwarte krakersbeweging in Amsterdam Zuidoost, de hongerstaking van Marokkaanse arbeiders en de Zwarte Migranten- en Vluchtelingen- Vrouwenbeweging. Momenteel zien we weer een herleving van activisme, emancipatie- en protestbewegingen. De nieuwe programmareeks Emancipating History van Pakhuis de Zwijger onderzoekt wat we in deze tijd kunnen leren van de voorgaande generaties activisten en emancipatiebewegingen.

donderdag 14 nov 2019, 20.00
IJ Zaal
Deze 150 mensen waren aanwezig