Het is belangrijk dat Nederland de Zwarte gemeenschappen leert kennen in al haar diversiteit: kleuren, levensbeschouwing, meerstemmigheid en intersecties. In het maatschappelijke debat en tijdens gesprekken binnen de Zwarte gemeenschappen zijn Zwarte moslims vaak niet zichtbaar. Wij willen hier verandering in brengen. Tijdens het evenement gaan Zwarte Moslims met elkaar in gesprek over hun ervaringen als Zwarte-Nederlandse Moslims en de intersecties en uitdagingen die daarbij komen kijken. Het brede programma zal ook aandacht besteden aan de aspiraties en dromen van Zwarte moslims, oftewel Black Muslim joy.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Fairuz Sewbaks is een human rights activist, researcher, en empowerment trainer. Daarnaast is zij een van de oprichters van PAD (people of African descent) Een stichting dat zich hard maakt in het versterken van de posities van PAD gemeenschappen in de diaspora en zich momenteel sterk bezig houdt met de discriminatie dat wordt versterkt door de Oekraïense oorlog. Daarnaast is Fairuz Vice-Director, Human Rights Coordinator en Head Researcher bij Global Human Rights Defence.

Mo Hersi (1985) is een cabaretier die op zijn derde naar Nederland kwam. Geboren in Ethiopië moet hij samen met zijn familie vluchten wanneer de burgeroorlog uitbreekt, waarna ze terecht komen in Nederland. Ook al was Hersi nog jong toen hij naar Nederland vluchtte, hij heeft hier nog veel herinneringen aan. Deze ervaringen en de ervaring van het opgroeien in een AZC neemt Hersi mee het theater in. Als cabaretier zit er een flinke dosis humor in zijn voorstellingen, maar je vindt ook altijd een serieuze onderliggende boodschap. Hersi stapt het publieke podium op met de gedachte een tegengeluid te geven tegen het negatieve en gepolariseerde beeld ten opzichte van vluchtelingen. Hij noemt zichzelf een ‘geslaagde vluchteling’ en voelt zich verbonden met zowel het Nederlandse erfgoed als zijn Ethiopische afkomst. In dat kader maakt Hersi Mo The Messenger, een voettocht van 31 dagen door heel Nederland.

Rosalinda Wijks is een Afro-Surinaamse moslima, publiciste, activiste, public speaker en queer ally. Zij heeft 3 jaar Arabisch gestudeerd in Amsterdam en Caïro en is thans bezig haar bachelor Rechtsgeleerdheid af te ronden. Tot haar expertise en onderzoeksgebieden behoren islamitisch feminisme, moslimfeminisme, islam en zwartheid en islam en zwarte geschiedenis. Inspiratie ontleent ze o.a. aan het leven en werk van Amina Wadud, Rabiah van Basra, Fatima Mernissi, Nana Asma’u, Maryse Condé , bell hooks, Maya Angelou, Umm Kulthum en Chimamanda Adichie. Ze is gefascineerd door het soefisme, in haar vrije tijd doet ze niets liever dan dansen (Oriëntaalse dans), lezen, schrijven, koken en (wereld)muziek luisteren, en in de zomer is ze te vinden op het Keti Koti-festival, het Kwaku Summer Festival en het Amsterdam Roots-festival.

Jerry Afriyie is dichter en mensenrechtenactivist en zet zich voornamelijk in tegen racisme en discriminatie. Hij is medeoprichter van de stichtingen Nederland wordt Beter en Soul Rebel Movement. Daarnaast is Jerry mede-initiatiefnemer van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet en de Nationale Dag van Empathie op 3 mei. Met Nederland Wordt Beter geeft hij het hele jaar door gastlessen en gaat hij in gesprek met verschillende groepen, organisaties en instellingen in het hele land over racisme en de gezamenlijke toekomst.

Saida Derrazi is mensenrechtenactivist. Ze strijdt tegen racisme, discriminatie en islamofobie. Ze is onder andere organisator en coördinator bij S.P.E.A.K., Samen Tegen Racisme en Comité 21 maart.

Babah Tarawally, Sierra-Leoons-Nederlandse schrijver en filosoof die zich inzet voor onafhankelijke media in ontwikkelingslanden. Als columnist bij dagblad Trouw schrijft hij over (verborgen) discriminatie en racisme. Gevangen in zwart wit denken is zijn meest recente boek. Daarnaast traint Tarawally migranten over een nieuw thuis en een nieuw begin.

DossierSamen Tegen Racisme
Inclusief

Over Het Zwart Manifest
Het Zwart Manifest is een initiatief van individuen en organisaties dat anti-zwart racisme tegengaat en zich sterk maakt voor de verbetering van de sociale, culturele en economische positie van Zwarte mensen. Het Zwart Manifest is er enerzijds om de politiek, eindverantwoordelijken en besluitvormers een concreet actieplan te bieden en anderzijds om Zwarte mensen en betrokkenen handvatten te geven om actiepunten te agenderen en monitoren.

De input voor het Zwart Manifest is verzameld op bijeenkomsten door het hele land, in interviews met Zwarte deskundigen, online-enquêtes en focusgroepen. Op basis hiervan kwamen er twaalf domeinen naar voren waarbinnen anti-zwart racisme bestreden moet worden. Elk domein formuleert actiepunten en aanbevelingen voor politici, beleidsmakers, beleidsmedewerkers en eindverantwoordelijken van organisaties die een rol vervullen binnen het betreffende domein. Drie pijlers vormen het fundament van dit manifest: Dekolonisatie, Representatie en Gelijkwaardigheid.

Over Stichting Nederland Wordt Beter
Stichting Nederland Wordt Beter (NLWB) richt zich op een toekomst zonder (anti-zwart) racisme en uitsluiting. NLWB is van mening dat dit alleen bereikt kan worden door het erkennen van de invloed die het koloniale en slavernijverleden heeft op de huidige samenleving en op alle Nederlanders. De stichting zet zich in voor meer kennis over de gevolgen van het koloniale en slavernijverleden van Nederland door middel van onder andere educatieve lespakketten, 3 Mei: Nationale Dag van Empathie, de Zwarte Piet is Racisme-campagne, Kick Out zwarte Piet en de petitie ‘1 juli moet een nationale feest- en herdenkingsdag worden’. Stichting Nederland Wordt Beter is mede-initiatiefnemer van het Zwart Manifest, een manifest ter positieverbetering van de Zwarte gemeenschappen in Nederland en Caribisch Nederland.

NLWB is opgericht als 15-jarige interventie in Nederlands racisme van 2010 tot 2025. Wij zijn vastberaden om in 2025, onze opheffingsdatum, de volgende drie doelstellingen te hebben behaald:

  1. Structurele en duurzame educatie over het koloniale- en slavernijverleden;
  2. Een inclusief Sinterklaasfeest zonder racistisch stereotype;
  3. De wettelijke verankering van de nationale herdenking van de afschaffing van de Nederlandse slavernij.

 

ProgrammareeksSamen Tegen Racisme

De coalitie Samen Tegen Racisme heeft als doel om discriminatie en racisme tegen te gaan en inwoners van Amsterdam te sterken om op te komen voor zichzelf en voor anderen. Om dit doel te bereiken zal de coalitie Samen Tegen Racisme, onder andere, maandelijkse bijeenkomsten organiseren bij Pakhuis de Zwijger. Tijdens deze programma's worden verschillende thema's besproken en zullen initiatieven en experts aan het woord komen. Deze worden opgenomen middels LIVECAST en zijn dus terug te kijken waarbij live aanwezigheid bij de programma's ook mogelijk is. De coalitie Samen Tegen Racisme bestaat uit Comité 21 maart, Zwart Manifest, Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie, Oy Vey en Pakhuis de Zwijger.