Hoe verdelen we de schaarse ruimte in ons land en wie bepaalt welk plan voorrang krijgt als de schaarse ruimte op is?

Nederland heeft een lange geschiedenis van ruimtelijke ordening en zorgvuldige planning van onze openbare ruimte. Van het gezamenlijk onderhouden van middeleeuwse dijken en de aanleg van de Amsterdamse grachtengordel en de Afsluitdijk, tot het vrijhouden van het Groene Hart en het opspuiten van IJburg. Al polderend werden onze gezamenlijk belangen daarbij afgewogen, land gemaakt en ons land stap voor stap ontgonnen. Deze traditie kreeg na de oorlog vaste – en dwingende – vorm door opeenvolgende nota’s Ruimtelijke Ordening, te beginnen met de Nota Westen des Lands in 1958, de decentralisatie aan het begin van deze eeuw en nu weer meer landelijke sturing doormiddel van de Nationale Omgevingsvisie. Deze visies bepalen waar gebouwd mag worden en waar niet, waar ruimte is voor duurzame energie, of ruimte voor de rivieren, de stijging van het waterpeil in het IJsselmeer, ecologische verbindingen, nieuwe snelwegen of spoorlijnen. Ook in Amsterdam en de metropoolregio leggen de plannen voor de circulaire industrie, duurzame energie, woningbouw, recreatie en landbouw concurrerende claims op ruimte.

Ons land is overduidelijk te klein voor al deze vragen, ook al lijken ze allemaal hard nodig. Wie bepaalt welk belang voorrang heeft en waarom? Hoe bepaalt dat de inrichting van onze steden? In Ruimte! Ruimte! Ruimte! zoeken we naar antwoorden op deze vragen en bespreken we – soms kleinschalige en soms vergaande – consequenties van deze keuzes.

Inhoudsopgave
Is Nederland te klein voor onze ambities?

Nederland heeft een lange geschiedenis van ruimtelijke ordening en zorgvuldige planning van de openbare ruimte. Van het gezamenlijk onderhouden van middeleeuwse dijken en de aanleg van de Amsterdamse grachtengordel en de Afsluitdijk, tot het vrijhouden van het Groene Hart en het opspuiten van IJburg. We moeten wel, want we zijn een klein land met heel veel inwoners. Door polderen wisten we altijd een oplossing te vinden, maar is er straks ook nog voldoende ruimte voor één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw, natuur, voor de circulaire industrie en de bereikbaarheid van onze steden? En welk plan krijgt straks voorrang als we voor al die plannen niet genoeg ruimte hebben?

Leefbaar
Leefbaar
Hoe maken we wonen in Nederland betaalbaar en toegankelijk?

Wonen wordt in heel Nederland duurder, vooral binnen de grote steden wordt de woningmarkt hierdoor steeds ontoegankelijker. Zo komt de leefbaarheid in gedrang en moeten mensen steeds verder buiten de stad op zoek naar een woning. Veel mensen wijzen naar beleggers en speculanten, maar is dit wel het hele probleem? Waarom stijgen de prijzen nu echt? Wat is de rol van de erfpacht, grondprijs, hypotheekrente en ons huursystematiek? Bouwen we voldoende nieuwe woningen en hebben we nog voldoende grip op de woningmarkt? Kortom past de huidige woningmarkt nog bij de woonvraag van vandaag?

Group 347 Betaalbaar
Group 347 Betaalbaar
Hoe maken we Nederland slimmer bereikbaar?

Voor ons kleine land hebben we een enorme infrastructuur, veel spoor, veel snelwegen en nog veel meer parkeerplaatsen. Maar hebben we ook genoeg ruimte voor onze groene en sociale ambities? Is er ruimte om te spelen, om het water van extreme buien op te vangen, of om gewoon lekker voor je deur te zitten? Kunnen we Nederland beter bereikbaar maken voor mensen en goederen en toch minder ruimte te besteden aan mobiliteit?

Bereikbaar
Bereikbaar
Hoe maken we Nederland groener?

In ons land leven niet alleen mensen, Nederland is ook thuis voor veel diersoorten. Van dassen tot zeehonden, van zeldzame insecten tot bijzondere vogels. Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor de overleving van de rijke biodiversiteit. Maar daarnaast is het ook essentieel voor klimaatregulatie en een gezonde leefomgeving voor de mens. Welke groenstructuren kennen we in Nederland? Hoe kunnen we dit groen verbeteren en uitbreiden? En welke waarde wordt hiermee gecreëerd?

Fill 175 Groen
Fill 175 Groen
Hoe maken we Nederland klaar voor het klimaat van morgen?

We weten dat het klimaat aan het veranderen is en we weten dat het daarom warmer, natter én droger wordt. Maar we weten niet wanneer of waar het hoe warm wordt of hoeveel regen er op een specifieke dag gaat vallen. Toch kunnen we ondanks deze onzekerheid anticiperen op de meest voor de hand liggende scenario's. Kunnen we door meer ruimte voor de natuur de grootste klappen opvangen? Wat gaat dit betekenen voor de landbouw, voor de woningbouwopgave en de bereikbaarheid van ons land?

Klimaatbestendig
Klimaatbestendig
Hoe maken we Nederland klimaatneutraal?

We willen dat Nederland van morgen niet meer bijdraagt aan klimaatverandering, daarom willen we CO2 neutraal gaan leven. Dit is een mooie ambitie, maar kunnen we dit ook echt waarmaken? Welke keuze moeten we maken om ons land klimaatneutraal in te richten? Is straks meer ruimte nodig voor energieopwekking en waterberging?

Group 565 Klimaatneutraal
Group 565 Klimaatneutraal
Hoe maken we Nederland klaar voor de slimme, circulaire economie?

De nieuwe economie is slim, digitaal en circulair, maar dit is lokaal soms ook vies en vraagt lokaal soms opeens veel energie. Wat gaat dit betekenen voor de inrichting van ons land? Hebben we straks meer ruimte nodig voor de circulaire havens, voor datacenters en voor het sluiten van de grondstoffenkringloop?

Ondernemend
Ondernemend