De transitie naar de zo geheten cyber-age was al langzaam gaande, maar door corona is deze eeuw nu echt aangebroken. Beeldbellen, online gamen, internetten en livestreamen is onderdeel van ons dagelijkse leven en datacenters voorzien ons in deze behoefte. Met de opmars van 5G, zelfrijdende auto’s en slimme technologie zal ons datagebruik exponentieel toenemen en hiervoor zijn veel extra datacenters nodig. Waar is plek voor deze datacenters? En hoe kunnen we deze datacenters beter passen in het landschap? Hoe gaan we slim om met het plaatsen van datacenters in ons kleine volle land?

In dit deel van Ruimte! Ruimte! Ruimte! gaan we het hebben over datacenters. Datacenters zijn de afgelopen jaren steeds vaker in het nieuws, maar wat gebeurt er nu eigenlijk in een datacenter? In deze verkennende aflevering over datacenters gaan we kijken naar waarom we datacenters nodig hebben en wat de ruimtelijke opgave is om deze datacenters een plek in Nederland te geven.

Stijn Grove is managing director bij de DDA, de Dutch Datacenter Association. De meeste datacenters in Nederland zijn aangesloten bij de DDA. Stijn zal in dit programma toelichten wat er nu precies gebeurt binnen de muren van zo’n datacenter.

Datacenters waren hier waarschijnlijk niet geweest zonder de komst van het internetknooppunt in Amsterdam. Peter van Burgel zal tijdens deze aflevering uitleggen hoe het knooppunt precies werkt en de wisselwerking tussen datacenters en het internetknooppunt toelichten.

Ondanks het feit dat we datacenters voor veel zaken in ons leven nodig hebben, brengen datacenters ook de nodige uitdagingen met zich mee op het gebied van energie, warmtevoorziening maar ook op het gebied van ruimte. Want waar laat je zo’n enorm datacenter? En hoe kunnen we rekening houden met alle verschillende factoren die van belang zijn bij het plaatsen van een datacenter in een gebied? Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij PBL, zal tijdens dit programma meer vertellen over deze verschillende factoren die van belang zijn voor het plaatsen van een datacenter. Barbara Luns is directeur bij AIR, Architectuur Instituut Rotterdam. Zij zal in deze aflevering uitleggen wat de ruimtelijke opgave is waar we voor staan en hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan.

 

 

 

 

Dit programma is ontwikkeld door
Servaz van Berkum
Hoofd Development
Lisan Klop
Programmamaker Pakhuis de Zwijger
Robbert Bovee
Programmamaker De Ruimtelijke Stad
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Programmamaker
Mediapartner
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.