We weten allang dat we sneller en beter moeten bouwen om het tekort op de woningmarkt op te lossen. Toch wordt het in grote delen van Noord-Holland steeds moeilijker om een betaalbare en passende woning te vinden. In juni presenteerde de provincie Noord-Holland haar masterplan ‘Wonen voor meer betaalbare woningen in de provincie’. Een goede aanleiding om met vier leden van Provinciale Staten van Noord-Holland in gesprek te gaan over hun visie op betaalbaar wonen en de rol van de lokale overheden om de woningcrisis op te lossen.

Dit programma is zowel fysiek als live online te volgen. Kies bij jouw reservering tussen een fysieke plek in de zaal of een online livecast reservering.

Met de vier Statenleden gaan we op zoek naar hun ambities voor een betere woningmarkt in Noord-Holland.

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
Dit programma is ontwikkeld door
Servaz van Berkum
Partners
Mediapartner
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.