We moeten in Nederland vóór 2050 twee miljoen nieuwe woningen bouwen, waarvan de helft binnen tien jaar. Tegelijkertijd moeten we zo’n 7 miljoen bestaande woningen isoleren. Een enorme opgave die veel druk legt op de beschikbare grondstoffen en een negatieve impact heeft op onze ambitie om CO2 en stikstofuitstoot te verminderen. We bouwen nu vooral met beton, staal en steenwol; bouwmaterialen die bij productie juist veel CO2 uitstoten. Dit kan anders, in de in de strategische verkenning ‘Ruimte voor Biobased Bouwen’ gaat Marco Vermeulen als onderzoeksleider op zoek naar alternatieve bouwmaterialen zoals houtbouw, CLT (kruislaaghout), zeewier, stro en hennep om duurzame ontwikkelingen in stedelijke- en landelijke gebieden te versnellen.

De strategische verkenning ‘Ruimte voor Biobased Bouwen’ laat zien dat er volop kansen zijn voor biobased bouwen die nog niet benut worden. Bovendien kan CO2 in houtbouw juist voor velen jaren opgeslagen worden en kunnen we biobased bouwmaterialen in eigen land verbouwen. Doen dus, waarom wordt het dan nog niet grootschalig ingezet? Welke uitdagingen en obstakels moeten nog worden overwonnen? Samen met betrokkenen zoals de onderzoeker, de opdrachtgever, de curator biobased bouwen en vele anderen bespreken we wat nodig is om deze bouwtransitie echt van de grond te krijgen.

We beginnen in gesprek met Hanna Lára Pálsdóttir, verbonden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met Hanna Lára bespreken we waarom zij opdracht gaf voor het schrijven van een strategische verkenning naar Biobased Bouwen.

Na deze introductie kijken we naar een korte documentaire waarna we in gesprek gaan met de architect en stedenbouwkundige én schrijver van de verkenning Marco Vermeulen. Met projectleider circulaire bouweconomie Esther ’t Hoen spreken we over de haalbaarheid van de circulaire bouw.

We gaan via videoverbinding op bezoek bij Tanja Abbas, trots eigenaar van een modern houten huis. Zij zal vertellen waarom zij kozen voor deze vorm.

Ook via een videoverbinding spreken we met Chantal van Schaik van Holland Houtland over de kansen voor de productie van biobased bouwmaterialen.

Tot slot spreken we met Maarten Hajer, Bob van der Zande en Hanna Lára Pálsdóttir over wat nodig is om Biobased bouwen écht door te laten breken.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Hoofd Development
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.