De ambities voor onder andere klimaatneutrale steden, het inpassen van duurzame energiesystemen en uitstootvrije mobiliteit zijn hoog. Alleen de ruimte die nodig is om heel Nederland te voorzien van duurzame energie, is vele malen groter dan we nu gewend zijn. De afgelopen decennia kostte energie ons maar weinig ruimte: een relatief kleine kolencentrale leverde stroom voor miljoenen mensen en bedrijven. Hoeveel ruimte moeten we inzetten om voldoende duurzame energie op te wekken? Op dit moment wordt die puzzel gelegd. Waar maken we ruimte voor energie? Wat moet er wijken en wat kan samen? Op basis van welke voorwaarden maken we deze keuzes? We gaan in gesprek over ruimte voor energie.

In dit programma gaan we het hebben over het ruimtelijke vraagstuk binnen de energietransitie. Nederland heeft grote ambities om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dat te bereiken moet veel ruimte die we nu voor andere doeleinden gebruiken, ingezet worden voor de opwek van duurzame energie. Tegelijkertijd spelen er in Nederland ook grote uitdagingen op het gebied van woningbouw, natuur en landschap. En over de voorkeur voor zonne-energie of juist windenergie is het laatste woord ook nog niet gezegd.

Tijdens het eerste deel van de Livecast gaan we in gesprek over de ruimte die we de komende periode moeten invullen om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. We vragen ons af hoeveel ruimte hier nu eigenlijk voor nodig is. En bespreken de wijze waarop de opwek van energie eerlijk over Nederland verdeeld wordt.

Daarna gaan we dieper in op de afweging tussen energie, wonen, natuur en landschap. We beschouwen de (schijnbare) tegenstelling van de woningbouwopgave versus de energieopgave. We bespreken de standpunten vanuit het perspectief van natuur en landschap. En we onderzoeken waarom er steeds gediscussieerd wordt over zonnevelden of windmolens als beste optie voor duurzame opwek.

 

 

ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.