De grond onder onze voeten, het fundament van ons bestaan op deze planeet. Onder de stoeptegels van onze steden liggen ecosystemen van kilometers diep waar menig persoon in het dagelijks leven niet bij stilstaat. In december 2021 gaan we in gesprek met Timo Heimovaara, hoogleraar milieu-geotechnologie aan de TU Delft. Hij neemt ons mee in dit bijzondere ecosysteem onder onze voeten. Waar komt zijn fascinatie met de ondergrond vandaan? Hoe kunnen wij beter omgaan met de grond onder onze voeten? En wat kan onze bodem bijdragen aan het oplossen van vraagstukken rondom de energietransitie, duurzaamheid en waterberging? Luister mee.

Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
Lisan Klop
Programmamaker Ruimte & Duurzaamheid
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Programmamaker
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.