Water speelt een belangrijke rol in onze economie, van recreatie tot binnenvaart en de havens van Amsterdam en Rotterdam. Water maakt onze steden mooi en leefbaar. Ook als bron van energie kan het water veel bieden, nu al halen we veel stroom uit windmolens op zee en starten de eerste projecten voor waterstof vanuit windenergie. Hoe kunnen we profiteren van ons waterrijke landschap? Hoe zetten we de uitdagingen van de komende decennia om in kansen? Na het gesprek over ons watersysteem, klimaatadaptatie en waterkwaliteit spreken we in deze aflevering van Ruimte! Ruimte! Ruimte! over de economische kracht van ons water.

Kunnen we ons water gebruiken om ons land en onze steden leefbaarder, ondernemender en bereikbaarder te maken? Kan dit terwijl we meer ruimte nodig hebben om de waterkwaliteit, waterveiligheid en waterberging te garanderen en hoe ziet dat er straks uit?

Daarover spreken we met Kim Borgman van het havenbedrijf van Amsterdam, met Andre Struker van Waternet, met Erik Schultz van de branche-vereniging van de binnenvaart en met Indira van ’t Klooster van het architectuurinstituut Amsterdam (ARCAM).

Met deze sprekers bespreken we de kansen van water voor de energietransitie, stadsontwikkeling en de bereikbaarheid van ons land en onze steden.

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
Dit programma is ontwikkeld door
Servaz van Berkum
Programmamaker
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.