De plannen voor een groen waterstofnetwerk worden steeds concreter. De havens van Amsterdam, Den Helder en Eemshaven gaan samenwerken als duurzaam energieknooppunt en de overheid investeert miljoenen in het aanjagen van de waterstofeconomie. Daarnaast worden er nu al door heel Nederland oude gasleidingen klaar gemaakt om in de nabije toekomst hernieuwbare energie te vervoeren – opgewekt met groene waterstof. Maar wanneer is waterstof nu ècht groen? En hoe wordt het gemaakt? In deze aflevering verkennen we welke kansen waterstof kan bieden voor de Groene Transitie binnen de Amsterdamse metropoolregio. We kijken kritisch naar de rol die waterstof gaat spelen in de duurzame economie van morgen en welke ontwikkelingen de huidige samenwerkingen teweeg brengen. Welke concrete stappen moeten er gezet worden, om de belofte van waterstof als duurzame energiedrager waar te maken?

Over de sprekers:

Ad van Wijk is duurzame energieondernemer en deeltijd professor Future Energy Systems aan de TU Delft. Daar focust zijn onderzoek zich op de energiesystemen van de toekomst. Naast onderzoek op het gebied van waterstof en brandstofcel auto’s realiseert hij deze systemen in “the Green Village”. Hij is eveneens verbonden aan KWR Water research institute, waar hij het onderzoeksprogramma Energie en Water vormgeeft. En hij is lid van de Noordelijke Innovation Board om de energietransitie te realiseren.
In 1984, was hij mede-oprichter van het bedrijf Ecofys, later een onderdeel van Econcern, waar hij de CEO van was.
Hij heeft ook een populair boek over energie geschreven ‘Hoe kook ik een ei’.

Pallas Agterberg is strategiedirecteur bij netwerkbedrijf Alliander. Namens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) was zij voorzitter van de raadscommissie die op 15 januari 2021 het advies ‘Waterstof, de ontbrekende schakel‘ publiceerde. De commissie concludeert hierin dat waterstof een cruciale schakel is in de energietransitie van de toekomst, en dat het vooral van belang is de vraag naar groene waterstof zo snel mogelijk omhoog te brengen, bijvoorbeeld door bijmengen in het aardgasnet of kerosine. Daarnaast moet Nederland volgens de Rli hard aan de slag met de transport-infrastructuur, veiligheid en draagvlak voor groene waterstof.

Eduard de Visser is Director Strategy & Innovation bij het Amsterdamse havenbedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de langetermijnontwikkeling van de haven, de duurzame strategie en de innovatie-agenda. De Amsterdamse haven is een belangrijke spil in de ontwikkeling van een waterstofeconomie in de Metropoolregio Amsterdam. Samen met Tata Steel en Nouryon werkt de haven aan het opzetten van een 100 MW waterstoffabriek (project H2ermes), samen met Gasunie kijkt de regio om de gasinfrastructuur geschikt is te maken om ook waterstof te vervoeren en samen met KLM en Schiphol wordt de mogelijkheid onderzocht om waterstof bij te mengen in kerosine.

Carien van der Have is onderzoeker en adviseur bij het Rotterdamse onderzoeksinstituut Drift, met een interesse voor circulaire economie, ketensamenwerking en nieuwe businessmodellen. Haar huidige projectwerk bestaat uit het opstellen van en visie voor groene waterstof voor het havenbedrijf Rotterdam, en het bouwen van een ‘Community Of Innovative Learners’ om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

 

ProgrammareeksGroene Transitie

Hoe geven we praktische invulling aan alle duurzame doelen in de Metropoolregio Amsterdam?