Antwerpen, Amsterdam en New York, als zustersteden en gezamenlijk monument van de burgerlijke open liberale samenleving. Geen trotse pleinen en boulevards, maar een straatplan gemaakt voor de handel. In plaats van Versailles of de Sint Pieter hebben wij de huizen van de Gouden Bocht. Wat zegt dit over deze steden en hoe kunnen we van deze kennis gebruik maken voor de stedenbouw van de toekomst? Daarover gaat dit gesprek met architect en stedenbouwkundige Alexander D’Hooghe.

 

 

In dit gesprek met Alexander d’Hooghe gaan we dieper in op zijn persoonlijke fascinatie voor de steden Antwerpen, Amsterdam en New York, die alle drie iets fundamenteel gemeen hebben. Wat kunnen we leren van hun geschiedenis en hoe werkt deze zich uit op de structuur van onze huidige steden? Tijdens dit verdiepende gesprek zal duidelijk worden hoe dit zijn kijk op het grote ruimtelijke vraagstuk beïnvloedt en wat hem daarin drijft.

Met zijn bureau ORG Permanent Modernity richt Alexander zich tot complexe stedelijke vraagstukken en probeert hij ontwerpopgaven op alle schalen, van architectuur tot breder systeem, te benaderen. Betrokken bij grootschalige projecten als de brugverbinding over het Amsterdamse IJ en als intendant voor de overkapping van de Antwerpse ring opereert hij vaak als verbindende schakel tussen verschillende partijen. Daarnaast is hij als visiting professor verbonden aan het Massachussetts Institute of Technology (MIT), waar hij eerder het Centre For Advanced Urbanism leidde.

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
Dit programma gaat over
Dit programma is ontwikkeld door
Servaz van Berkum
Programmamaker
Mediapartner
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.