We kennen het allemaal, de oer-Hollandse fietstocht langs de Amstel, het Spaarne of de Vecht. Over de dijken fietsen we door het groen tot diep in de stad. Dit zijn de scheggen en ze vormen een belangrijk onderdeel van het landschap. Helaas staan deze gebieden vaak onder druk, terwijl ze met hun grote biodiversiteit en aantrekkingskracht voor vele recreanten een belangrijke rol kunnen spelen bij het leefbaar houden van onze steden. Hoe kunnen we de scheggen versterken? Daarover gaat deze aflevering van Ruimte! Ruimte! Ruimte! Samen met beleidsmakers, ecologen en stedenbouwers gaan we op zoek naar de ideale scheg.

In deze aflevering van Ruimte!Ruimte!Ruimte! gaan wij in gesprek met Esther Rommel, gedeputeerde op het gebied van o.a. natuur en landschap, over het belang van de scheggen binnen het natuurbeleid van de provincie Noord-Holland. Zij zal ons te woord staan over de relatie tussen stad en scheg en de voordelen hiervan voor de ecologie van de stad.

Indira van ’t Klooster zal ons meer vertellen over haar onderzoek naar de Amsterdamse Scheggen, dat als samenwerking tussen het arcam en vier architectenbureaus resulteerde in een manifest en tentoonstelling over de toekomst van deze omvangrijke parklandschappen.

Vervolgens zal Menno Kramer als mede-eigenaar van familiebedrijf Kramer Seringen verder toelichten hoe bewoners en ondernemers gebruik maken van deze groene verbindingen.

Wat de positieve effecten hiervan zijn op de leefbaarheid van de stad zullen we bespreken met Jorine Noordman, specialist Natuurinclusief Bouwen voor de Gemeente Amsterdam.

Ten slotte zal Sacha Stolp, werkzaam bij de Gemeente Amsterdam als regisseur van het Innovatieprogramma Toekomstbestendige Assets, de verschillende perspectieven samenvatten en een mooi overzicht geven over het belang van een goede verbinding tussen de stad en haar groene ommeland.

Dit programma is ontwikkeld door
Servaz van Berkum
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.