Nederland is een klein land met veel mensen. Met ruim 17 miljoen landgenoten vergeten we snel dat we ons land ook delen met kerkuilen, egels, otters, dassen en andere dieren. Zij leven door het hele land; verbonden door wildpassages, groenstroken en bermen, vaak onderbroken door onze wegen of woningen. Zij houden zich niet aan onze verkeersregels, alleen al in Noord-Holland sterft jaarlijks gemiddeld de helft van de jonge kerkuilen en een derde van de pasgeboren otters in het verkeer. Ook versnipperen onze wegen de leefgebieden van dieren. Die kleine stukjes natuur zijn vaak niet groot genoeg voor diersoorten om te overleven. Dit is slecht voor de biodiversiteit en dus slecht voor ons. De provincie Noord-Holland brengt daarom samen met de Universiteit Wageningen in kaart welke wegen de grootste barrières vormen voor dieren, en welke maatregelen dit probleem kunnen oplossen. In deze speciale uitzending zal onderzoeker Edgar van der Grift ingaan op zijn onderzoek en gaan we in gesprek met gedeputeerde Esther Rommel en vele anderen.

ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.