Zoals Greta Thunberg zei: “the climate crisis has already been solved. We already have all the facts and solutions. All we have to do is to wake up and change”. Gewoon wakker worden. Gewoon veranderen. Zo blijkt duurzaamheid een kunst is menswording. In een kwetsbaar en eerlijk gesprek verkent Reinout Wissenburg (Manager Strategische Duurzaamheid van ProRail) de lastigheid van wakker worden en van veranderen. Wat vragen de duurzame idealen van ons als mens. Wat vragen we van de ander? En hoe doe je dat dan? Hoe houd je je staande? Hoe ga je om met traagheid en processen met hun eigen tempo? Hoe ga je om met jezelf?

DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE
Tijdens de Week van de Circulaire Economie, van maandag 1 tot en met zaterdag 6 februari 2021, biedt ProRail van maandag t/m vrijdag een online programma aan met webinars over de vraag “Wat is de duurzame en circulaire toekomst van het Nederlandse spoor?” Samen met Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat geven we in vijf ochtenden inzicht in het circulaire denken en doen van de Nederlandse spoorsector.

Dit programma is ontwikkeld door
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Hoofd Development
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.