Ons land is ontstaan aan het water, van de Amsterdamse grachten tot de Rotterdamse haven, maar ook de middeleeuwse hanzesteden en het cultuurland van laag Holland en de Betuwe. Het is allemaal ontstaan in en door de delta van de Rijn, Maas en Schelde. Door het leven in de delta zijn we meester geworden in het beheersen van het water, maar hoelang kunnen we dat nog volhouden? Door een stijgende zeespiegel, onregelmatige waterstand in de rivieren en droogte en plotselinge hevige regenbuien wordt het beheersen van ons waterland moeilijker. Neem daarbij de bodemdaling, teruglopende biodiversiteit en de verzilting en de chaos is compleet. Hoe kunnen we grip houden op watersysteem, hoe kunnen we ons water voor ons laten werken. Daarover gaat deze mini-serie in Ruimte! Ruimte! Ruimte! Deze week over het watersysteem en waterkwaliteit, de volgende keer over de economische kracht van water.

We beginnen de avond met de verkenning van ons watersysteem. Hoe houden we ons land droog, hoe gaan we om met bodemdaling en verzilting. Daarna bespreken we het belang van water voor ons land, voor de biodiversiteit en klimaatadaptatie en de kwaliteit van ons oppervlaktewater.

Samen met het programma op 2 juni, De Economische Kracht van Water, is dit programma onderdeel van de mini-serie over de impact van water op ons land.

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
Dit programma is ontwikkeld door
Servaz van Berkum
Programmamaker
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.