Op de Dam is het makkelijk om te vergeten dat Amsterdam daar is begonnen als vissershaven. Die link tussen stad en haven is door de eeuwen steeds onlosmakelijk gebleken en zelf nu nog zijn de gezamenlijke havens aan het Noordzeekanaal, van de buitenhavens van IJmuiden tot het Zeeburgereiland, een van de grootste havens van Europa. Één havengebied waar werkgelegenheid, maakindustrie, wonen en toerisme samenkomen. Deze mix aan activiteiten maakt het gebied aantrekkelijk, maar dat is ook vaak een lastige afweging van belangen. De haven wil uitblinken in circulaire industrie en in de productie van duurzame energie, maar hoe ziet dat er straks dan uit?

In samenwerking met
De moderator van dit programma is
Servaz van Berkum
Hoofd Development
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.