Welke kansen biedt duurzaamheid voor gebieden die te maken hebben met demografische verandering? Hoe wordt de Nederlandse-Belgische landsgrens niet langer gezien als een barrière voor een duurzame ontwikkelingen van onze gezamenlijke fysieke leefomgeving? Wat is de rol van democratie in de energietransitie van Nederland? Wij Maken Nederland, het onafhankelijk platform over de Ruimtelijke Toekomst van Nederland, boog zich het afgelopen jaar in drie leerlijnen over deze vragen. Tijdens deze editie worden de resultaten van de drie leerlijnen gepresenteerd en gaan we in gesprek over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Laat je inspireren, praat en denk mee.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

De komende jaren staat Nederland voor een enorme opgave. De energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptie, stikstofproblematiek, vergrijzing zullen de ruimte in Nederland de komende tien jaar ingrijpend doen veranderen. Om de leefbaarheid en welzijn van bewoners te waarborgen zullen deze opgaves samen met bewoners moeten worden aangepakt. Wij Maken Nederland is opgericht als platform om betrokken burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen te verbinden om zo gezamenlijk in discussie te gaan over de ruimtelijke uitdagingen van Nederland.

Welke uitdagingen staan ons allemaal te wachten? Hoe moeten we met deze verschillende uitdagingen omgaan? Op welke manier moeten aspecten als democratie en financieel rendement hierin terugkomen? Hoe ontwikkelen we ruimtelijk beleid waarin we Nederland op de toekomst kunnen voorbereiden? Tijdens dit programma behandelen wij deze vragen en gaan we kijken naar de ruimtelijke toekomst van Nederland.