We weten dat het klimaat aan het veranderen is en we weten dat het daarom warmer, natter én droger wordt. Maar we weten niet wanneer of waar het hoe warm wordt, of hoeveel regen er op een specifieke dag gaat vallen. Vorige week bespraken we wat dit in de komende honderd jaar voor Nederland gaat betekenen. Maar hoe zit dat in onze steden en wat kunnen wij nu al doen om de grootste klappen op te vangen? Veel gemeentes zijn daar al aan begonnen, door het fietsen te stimuleren en autorijden te ontmoedigen en zo meer ruimte te maken voor groen. Maar redden we het met meer gras en een enkele boom?

In het tweede en laatste deel van Maak Plaats voor het Klimaat, kijken we naar wat we vandaag al kunnen doen om ons land klaar te maken voor klimaatverandering.

Net als vorige week beginnen we ook dit programma samen met Sacha Stolp, in haar werk maakt ze Amsterdam toekomstbestendig en zal vertellen over de projecten waar zij zich mee bezig houdt in haar stad. Met Sacha gaan we in gesprek met Paul Geertman over hoe hij klimaatverandering meeneemt in zijn werk voor Aedes Real Estate.

We spreken met Lot Locher over klimaatadaptatie in de Metropoolregio Amsterdam en Michaël van Buuren zal vertellen hoe wij met meer ruimte voor de rivieren ons land veiliger, natuurlijker en klaar voor klimaatverandering kunnen maken.

Tot slot spreken we met Nico Jonker, hij is ecoloog bij de provincie Noord-Holland. Hij zal vertellen hoe natuurbeheer en een goede ecologie kan helpen bij het klimaatbestendig maken van ons land.

Dit programma is ontwikkeld door
Servaz van Berkum
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.