Door de grote stikstofuitstoot in Nederland staat de leefbaarheid en natuur in ons land ernstig onder druk. Volgens het eindadvies van het college-Remkes moet de stikstofuitstoot tegen 2030 gehalveerd worden en zijn er maatregelen nodig om de leefbaarheid en de natuur te herstellen, ook in Noord-Holland. Tegelijk staat de landbouw onder druk en wordt veel gesproken over een transitie naar een duurzamere voedselproductie. Welke keuzes hebben we voor Noord-Holland om deze problematiek op te lossen zonder de leefbaarheid, de boerensector én de natuur aan te tasten? Hoe maak je de balans tussen natuurherstel en economische ontwikkeling? Daarover gaan we in gesprek met Statenleden uit Noord-Holland en met onderzoekers en experts uit de sector.

Dit programma is enkel fysiek te bezoeken in onze zaal. Het programma is wel later online terug te kijken via dezwijger.nl/terugkijken of via ons YouTube-kanaal.

Mocht de veestapel daadwerkelijk gehalveerd worden, heeft dat consequenties voor onze voedselvoorziening. Imke de Boer (Hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen aan de WUR) vertelt over de connectie tussen duurzaamheid en productie in de landbouwsector en bekijkt vanuit een wetenschappelijk perspectief naar de stappen die de sector kan maken voor een duurzame toekomst.

Vanuit de veehouderij spreekt Ingrid de Sain (veehouder in West-Friesland) over haar visie op de plannen rondom stikstof en over de toekomst van de sector. Zijn er afgewogen manieren waarop zowel de stikstofreductie en de belangen van de boeren in acht genomen kunnen worden? Ook kaarten we aan wat de sector nodig heeft vanuit de overheid om een duurzame toekomst te verwezenlijken. Zo spreek Jan Duijndam (veehouder Hoeve Biesland) over duurzame veehouderij en de ontwikkelingen die bij kunnen dragen als (deel)oplossing voor het stikstofprobleem.

In het tweede deel van de avond spreken we met Statenleden van Noord-Holland, Willemien Koning (CDA), Fabian Zoon (PvdD), Bas de Wit (VVD) en Rien Cardol (Groenlinks) over hun visies rondom de stikstofproblematiek en hoe zij vooruit willen. Hoe nemen zij de verschillende belangen mee in hun plannen voor de toekomst en hoe ziet die toekomst van de provincie eruit? Wat is een gepast beleid waarin zowel verandering als compromissen gerealiseerd worden?

Voedselvisie 2050


Voedselvisie 2050: Re-rooting the Dutch food system. De Boer & De Olde et al., 2020

DossierRuimte! Ruimte! Ruimte!
Leefbaar
ProgrammareeksRuimte! Ruimte! Ruimte!

Dit decennium barst in ons land de strijd om de ruimte los. Hebben we voldoende ruimte voor de één miljoen geplande woningen? Voor klimaatadaptatie, voor de opwekking van duurzame energie, voor landbouw en natuur, voor de circulaire industrie? En voor de bereikbaarheid van onze steden, voor nieuwe logistieke hubs, voor snelfietspaden en voor spelende kinderen? Hoe houden we onze leefomgeving prettig, veilig en gezond en welk plan heeft straks prioriteit bij ruimtegebrek? In de programmaserie Ruimte, Ruimte, Ruimte!!! gaan wij op zoek naar hoe de toekomstige inrichting van stad en land de komende jaren gaat vorm krijgen; naar nieuwe ideeën voor het (her)ontwerp van onze schaarse ruimte.